​Coca-Cola và hành trình đưa EKOCENTER đến có thêm vào cùng

11/01/2017 09:00 GMT+7

EKOCENTER là 1 sáng kiến toàn cầu của Coca-Cola có mục đích có lại nguồn nước sạch, tăng năng lực kinh tế cho phụ nữ và cải tiến chất lượng cuộc sống cho người dân. Ra mắt tại Việt Nam từ đầu 2015, đến nay EKOCENTER đã đến có 6 tỉnh thành trên cả nước.

Pin It

Comments are closed.