​Lãnh đạo Đà Nẵng đối thoại mang thanh niên về khởi nghiệp

Thanh niên đặt vấn đề với lãnh đạo thành phố - Ảnh: Tấn Lực
Thanh niên Đà Nẵng đặt vấn đề mang lãnh đạo khu căn hộ – Ảnh: Tấn Lực

Sáng 29-3, Sở Nội vụ và Thành đoàn Đà Nẵng siêu thị chương trình Đối thoại tháng Ba giữa thanh niên và lãnh đạo khu căn hộ về chủ đề Thanh niên khỏi nghiệp. Đây là chương trình đối thoại thường niên giữa lãnh đạo và thanh niên khu căn hộ.

Ông Võ Công Trí, phó chủ tịch UBND Thành ủy Đà Nẵng, cho biết buổi đối thoại là cầu nối để lãnh đạo khu căn hộ và cơ quan tính năng lắng nghe, động viên thanh niên nỗ lực đưa khát vọng khởi nghiệp thành hiện thời thực.

“Chúng ta đối thoại để tìm tiếng dặc biệt quan tâm chung giữa thanh niên và lãnh đạo, hầu hết sở ban ngành trong việc xây nhà cơ chế chính sách, phát huy hầu hết nguồn lực trong xã hội để xây nhà môi trường vững mạnh khởi nghiệp. Chúng ta thêm vào có nghĩa vụ, chung tay trợ giúp xây nhà khu căn hộ khởi nghiệp” – ông Trí dặc biệt quan tâm.

Bạn Nguyễn Minh Huy, phó chủ tịch UBND đoàn Đại học Đà Nẵng dặc biệt quan tâm vô cùng vui mừng khi lãnh đạo khu căn hộ quan tâm vấn đề khởi nghiệp của thanh niên.

“Đoàn viên thanh niên Đại học Đà Nẵng hiện thời vô cùng quan tâm tham dự hầu hết căn nhà khởi nghiệp và kiến nghị khu căn hộ phân vân bổ sung chi phí vào chương trình khởi nghiệp hàng 5, có cập nhật chỉ dẫn thoáng đãng cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn thuận lợi nhất. Tạo điều kiện cho hầu hết căn nhà của thanh niên tham dự vườn ươm khởi để nhận sự hỗ trợ của khu căn hộ” – Huy nêu kiến nghị.

Ông Hồ Kỳ Minh, phó chủ tịch UBND khu căn hộ Đà Nẵng, dặc biệt quan tâm rằng từ 5 2014 đến nay Đà Nẵng triển khai phổ biến hầu hếth giải quyết hướng tới xây nhà khu căn hộ khởi nghiệp. Trong đó hướng tới hàng ngũ đối tượng cốt yếu là thanh niên, học sinh.

Theo ông Minh, việc khởi nghiệp phải có ý tưởng giá trung bình, cần vững mạnh căn nhà lúc đó hầu hết câu lạc bộ khởi nghiệp trong trường ĐH. Tham gia hầu hết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp, lấy trường hợp ý tưởng thật sự có chất lượng sẽ có dịp được ươm tạo lúc đó Vườn ươm siêu thị khu căn hộ.

Tại đây, chủ căn nhà sẽ được cung cấp hầu hết dịch vụ hỗ trợ miễn phí từ đào tạo, tư vấn đến hỗ trợ tiếp cận thị trường và hiện thời đái hóa hóa mẫu căn nhà.

“Đầu tháng 3-2017, lãnh đạo Đà Nẵng đã ban hành thảo luận về hỗ trợ khởi nghiệp, trong đó sẽ dành 1 nguồn chi phí thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Đà Nẵng đang kết nối mang hầu hết nhà tài trợ quốc tế, tiến tới thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm hỗ trợ vốn cho hầu hết căn nhà khởi nghiệp. Thành phố đang kết nối hầu hết siêu thị, kết nối thị trường, tạo môi trường tiêu thụ mẫu căn nhà từ hầu hết căn nhà khởi nghiệp chất lượng” – ông Minh cho biết thêm.

TẤN LỰC

Pin It

Comments are closed.