​TP.HCM doanh nghiệp đa dạng sinh hoạt hưởng ứng Giờ Trái đất 2017

Theo đó, ngoại trừ các vận động truyền thông trên báo đài và băng rôn, biểu ngữ trên đường phố, sẽ có nhiều dự án tuyên truyền trong thêm vào cùng để tăng ý vật dụngc bảo vệ môi trường của người dân.

Cụ thể, các đội đội ngũ tình nguyện viên sẽ tỏa xuống các địa bàn vận động người đi xe máy tắt máy xe khi ngừng đèn đỏ trên 20 giây và ưu tiên sử dụng xăng sinh học E5, thi công chương trình giáo dục tri vật dụngc bảo vệ môi trường trong học đường…

Riêng đêm sự kiện chính của chiến dịch Giờ Trái đất 2017 sẽ diễn ra lúc đó Nhà văn hóa Thanh Niên (Q.1) từ 15h ngày 25-3. Trong đêm sự kiện này, thêm vào cùng dân cư, tổ chức cung ứng, buôn bán… được vận động thực hiện tắt điện trong 1 giờ, từ 20h30 đến 21h30.

Chiến dịch Giờ Trái đất là sự kiện quốc tế hàng 5 do Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng mang nhiều vận động truyền thông thêm vào cùng, dăn đe người dân thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nhằm ứng phó mang tác động của biến đổi khí hậu.

Trong đó, chiến dịch khuyến khích các hộ dân, cơ sở cung ứng buôn bán tắt các thiết bị điện (nhưng không gây ảnh hưởng to đến vận động) trong 1 giờ, định kỳ vào tối vật dụng bảy cuối cùng của tháng 3 hàng 5.

N.TRIỀU

Pin It

Comments are closed.