Bộ GTVT cho phép Đà Nẵng ‘cấm cửa’ tạm thời GrabCar

Bộ Giao thông Vận chuyên chở bắt buộc siêu thị TNHH GrabTaxi chỉ thực hiện ứng dụng kỹ thuật kỹ thuật hỗ trợ quản lý và kết đấu sinh hoạt chuyên chở người du lịch bằng ô tô theo pháp lý (GrabCar) tại TP Đà Nẵng, khi có sự kết hợp quản lý của Sở GTVTi Đà Nẵng.

Grab, Uber dìm nhau ở Việt Nam: Giành giật khách, lôi cuốn tài xế
Thuê ôtô chạy Grab, Uber: 3 tháng mua luôn xe máy bù nợ
Đối thủ bự nhất của Uber, Grab vào Việt Nam?

Bộ GTVT lỡ có văn bản gửi UBND TP Đà Nẵng và Công ty TNHH GrabTaxi về việc thí điểm pháp lý điện tử.

Theo Bộ này, thực hiện văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai ứng dụng kỹ thuật kỹ thuật hỗ trợ quản lý và kết đấu sinh hoạt chuyên chở người du lịch theo pháp lý (sài pháp lý điện tử), Bộ Giao thông chuyên chở đã chỉ dẫn triển khai ở đa số tỉnh, thành thị và đa số doanh nghiệp tham dự thí điểm.

Ngày 14/2, Bộ GTVT nhận được công văn của UBND TP Đà Nẵng bắt buộc thành thị chưa thí điểm triển khai ứng dụng GrabCar tại thời điểm hiện nay.

Grabcar, thí điểm grabcar, thi điểm Grabcar tại đà nẵng, cấm cửa grab

Bộ GTVT cho phép Đà Nẵng “cấm cửa” tạm thời GrabCar

Về vấn đề này, Bộ GTVT có ý kiến riêng như sau: Việc thí điểm nên sự kết hợp quản lý giữa Bộ và UBND tỉnh, thành thị và tương đồng với quy hoạch về số lượng công cụ, tổ chức liên lạc trên địa bàn từng địa phương. Mặc dù được người sài dịch vụ khảo sát thấp về tính phù hợp, đáp ứng khuynh hướng bự mạnh ứng dụng kỹ thuật kỹ thuật trong sinh hoạt buôn mua chuyên chở. Tuy nhiên, công văn của UBND TP Đà Nẵng đề xuất chưa thí điểm triển khai ứng dụng GrabCar trên địa bàn công đoạn này do điều kiện liên lạc của thành thị.

Vì thế, Bộ GTVT bắt buộc siêu thị TNHH GrabTaxi chỉ thực hiện ứng dụng kỹ thuật kỹ thuật hỗ trợ quản lý và kết đấu sinh hoạt chuyên chở người du lịch bằng ô tô theo pháp lý (GrabCar) tại TP Đà Nẵng khi có sự kết hợp quản lý của Sở Giao thông chuyên chở Đà Nẵng.

Trước ấy, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Bộ GTVT bắt buộc chưa thí điểm triển khai ứng dụng Grab Car tại thời điểm hiện nay. Ban An toàn liên lạc TP Đà Nẵng cũng có công văn chấp hành Công an Đà Nẵng triển khai lực lượng nghiêm cấm đa số xe Grab sinh hoạt chui đồng thời bắt buộc đa số nhà mạng nghiêm cấm truy cập vào ứng dụng Grab.

(Theo Dân trí)

Pin It

Comments are closed.