Bộ Tài chính ‘sờ gáy’ trang đặt phòng bếp sạn online nước ngoài

– Bộ Tài chính lỡ đề nghị tính VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp có đa số trang mạng nước ngoài pr trong lĩnh vực đặt phòng ngủ bếp sạn tại thời điểm Việt Nam như Agoda, Traveloka, Booking…

Sau Panama, lộ giấy tờ thiên đường trốn thuế Bahamas

Uber trốn thuế?
Mất 4.000 tỉ vì ô tô Trung Quốc trốn thuế?

Cụ thể, về bổn phận thuế, Bộ Tài chính đề nghị đa số doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài, pr đặt phòng ngủ tại thời điểm Việt Nam theo hình thức trực tuyến như Agoda, Traveloka, Booking, Expedia tiến hành nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đều là 5% tổng doanh thu.

Đơn vì quản lý đa số trang thương nghiệp điện tử này có bổn phận khai thuế có trường hợp nộp thuế giá trị gia tăng tính trực diện trên giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu. Việc khai thuế sẽ được tiến hành theo lần phát sinh giá bán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi phá sản hợp đồng có nhà thầu.

Bộ Tài chính 'sờ gáy' trang đặt phòng khách sạn online nước ngoài

Dấu hiệu trốn thuế của AGODA bị 1 DN Việt chỉ ra.

Trường hợp phía Việt Nam giá bán cho nhà thầu nước ngoài phổ biến lần trong tháng, có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai cho từng lần phát sinh.

Về việc thu thuế, Bộ Tài chính hướng dẫn bên Việt Nam ký hợp đồng có nhà thầu nước ngoài khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài, nộp giấy tờ khai thuế, giấy tờ khai quyết toán thuế cho cơ quan thuế quản lý trực diện của bên Việt Nam.

Trường hợp đa số bạn thuê phòng ngủ trả tiền trực diện cho cơ sở tạm trú ở Việt Nam (khách sạn, nhà nghỉ…), sau đó cơ sở tạm trú trả tiền hoa hồng môi giới đặt phòng ngủ cho nhà thầu nước ngoài thì cơ sở tạm trú sẽ buộc phải khai, nộp thuế.

Còn ví như đa số bạn trả tiền cho nhà thầu nước ngoài, sau đó nhà thầu chuyển di tiền phòng ngủ cho cơ sở tạm trú, giữ lại phần hoa hồng thì ngành Thuế sẽ đề nghị cơ sở tạm trú thông tin cho nhà thầu nước ngoài biết bổn phận thuế và khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài.

Bộ Tài chính đề nghị đa số Cục Thuế rà soát, đôn đốc việc khai, nộp thuế của đa số cơ sở tạm trú đóng trên địa bàn đối xử có khoản tiền hoa hồng mà đa số nhà thầu nước ngoài được hưởng theo đúng quy định. Trong đa số bước tiến hành có vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để được hướng dẫn.

Trước đó, 1 số DN Việt pr trong lĩnh vực này cũng đã tố cáo lên Bộ Tài chính 1 số dấu hiệu trốn thuế của đa số trang đặt phòng ngủ bếp sạn kiểu như Agoda.

L.Bằng

Pin It

Comments are closed.