Chính phủ kiến tạo, dịp rộng mở cho kinh tế tư nhân

Năm 2016 xác nhận sự cải tiến bước đầu của đặt tại kinh tế tư nhân, với số DN đăng ký mới nâng cao lên đạt kỷ lục 110 ngàn, và số DN đóng cửa giảm đi so với 2015 còn 73 ngàn.

Dù DN còn vô vàn rắc rối khi mức giá đầu vào nâng cao, thị trường nhiều biến động, môi trường marketing có cải tiến nhưng vẫn còn nhiều rào cản…, song có thể thđó dấu hiệu của sự dời biến theo hướng nhiều DN Việt Nam đang dần thực hiện tự tui đổi mới, tạo bí quyết đi khác trước. Bà Phạm Chi Lan tiếp tục chia sẻ về “Vai trò của corporation kinh tế tư nhân ở nước ta”.

Chính phủ kiến tạo, cơ hội rộng mở cho kinh tế tư nhân
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan

Tập đoàn kinh tế tư nhân có bắt buộc được sự quan tâm, hỗ trợ từ chính sách?

Ở nước ta, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư đã tạo khuôn khổ pháp lý chung, với đẳng về quy tắc, cho mọi cái hình DN hình thành và hoạt động. Các Luật này qua nhiều lần sửa đổi càng ngày càng tốt hơn, không khác hẳn và thậm chí có chiếm phần khủng qui định mạnh dạn, cởi mở hơn cả luật với đều ở 1 số nước khác, ví dụ như qui định ứng xử với DN đầu tư nước ngoài.

Hai luật này cũng đã chứng tỏ rõ chính sách của nhà nước về việc khuyến khích hay giảm thiểu 1 số ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn marketing. Các luật chuyên ngành và luật thuế cũng chứng tỏ chiếm phần khủng chính sách tương tự. Những chính sách này theo luật đều được áp dụng chung, không phân biệt thành phần kinh tế hay cái hình DN. Chính phủ cũng đã ban hành 1 số Nghị định qui định chiếm phần khủng chính sách ưu thiết đãi ứng xử với siêu thị nhỏ và lỡ (sắp tới sẽ thành Luật), DN ứng dụng kỹ thuật kỹ thuật và lỡ rồi là DN khởi nghiệp.

Đối với corporation, Luật Doanh nghiệp từ 5 2005 đã thừa nhận cái hình corporation kinh tế. Nhưng cũng chỉ tạm ngưng ở đó, chứ chưa có chiếm phần khủng chính sách dành riêng cho corporation kinh tế tư nhân.

Tôi cho rằng không bắt buộc có chính sách ưu thiết đãi riêng cho TĐKTTN. Chính sách ưu thiết đãi cho DNNVV là chính đáng, cho chiếm phần khủng DN khởi nghiệp là nổi bật vì DN khởi nghiệp có nhiều rủi ro; cho DN ứng dụng kỹ thuật kỹ thuật cũng là điều bắt buộc làm vì đầu tư kỹ thuật kỹ thuật bắt buộc nhiều nguồn lực, cả tài lực, nhân lực và sự hỗ trợ trong chiếm phần khủng bước đầu. Nước nào cũng có chính sách hỗ trợ cho chiếm phần khủng đặt tại DN như vậy.

Các TĐKTTN không bắt buộc chiếm phần khủng chính sách hỗ trợ riêng để vững mạnh, vày bản thân họ đã có lực rồi, mặt khác họ có thể nhận được ưu thiết đãi trường hợp họ thực hiện đầu tư trong chiếm phần khủng lĩnh vực mà nhà nước sẵn sàng ưu thiết đãi theo chính sách chung.

Cái mà đặt tại DN tư nhân nói chung, và cả TĐKTTN bắt buộc nhất là môi trường chính sách trong sáng, công bằng, với đẳng, nhất là quyền tự do marketing / cạnh tranh, quyền tài sản và quyền tiếp cận chiếm phần khủng nguồn lực nên được bảo đảm bằng pháp luật và được thi hành nghiêm chỉnh. Luật pháp nên rõ ràng, trong sáng, giải trình, dự liệu được, nên thống nhất, hòa hợp, ổn định và khả thi. Các văn bản dưới luật như nghị định, thảo luận, thông tư chỉ dẫn thi hành cũng nên đảm bảo chiếm phần khủng buộc nên làm trên, với thời nên vô so với thống nhất với chiếm phần khủng luật cơ bản và cao hơn như Hiến pháp, luật hay pháp lệnh.

Đặc biệt việc thi hành luật đất đai nên đảm bảo thật nghiêm minh, trước hết trong chiếm phần khủng cơ quan nhà nước; nên chống cho được tình trạng lạm dụng quyền lực, không tuân thủ pháp luật ngay từ trong bộ máy nhà nước trở đi.

Ở chiếm phần khủng nước vững mạnh cao, có thể chế tốt, đáng chú ý là cơ chế cạnh tranh trong sáng, dễ dàng giám sát cả nhà nước lẫn người marketing, thì phần nhiều người ta nể phục, coi trọng chiếm phần khủng “đại gia” lỡ giàu lỡ mạnh như chiếm phần khủng corporation, siêu thị khủng hay tỷ phú trong chiếm phần khủng lĩnh vực khác nhau như kỹ thuật, công thương nghiệp, ngân sách, bất động sản…

Cơ chế trong sáng giúp chiếm phần khủng DN khủng và người giàu khẳng định được tính chính đáng của con đường làm giàu và tính hợp pháp của chiếm phần khủng tài sản đồ sộ của họ, và họ có quyền tự hào về chiếm phần khủng gì họ có được. Điều đó cũng làm cho chiếm phần khủng quốc gia đó trở thành quốc gia khởi nghiệp mạnh mẽ và khát vọng làm giàu được khuyến khích như 1 phần của ý chí vươn lên, của tinh thần dân tộc.

Tôi thực sự mong chiếm phần khủng TĐKTTN ở nước ta sẽ được tạo tất nhiên vững mạnh bằng chiếm phần khủng chính sách công khai, trong sáng, sòng phẳng, trên quy tắc cạnh tranh với đẳng, trong 1 hệ thống thể chế nghiêm minh luôn tạo thuận lợi cho chiếm phần khủng hoạt động đầu tư, marketing vững mạnh. Để mọi TĐKTTN, DN khủng và người giàu có thể ngẩng cao đầu, tự hào rằng tui đã làm giàu 1 bí quyết đàng hoàng, chính đáng, không “đi đêm”, không chèn lấn ai, mà ngược lại sự thành công của tui đã đóng góp khủng cho xã hội, cho đất nước. Để họ được kính trọng, được tôn vinh, có động lực vững mạnh lâu dài và tạo ham mê cho chiếm phần khủng DN khác, chiếm phần khủng người trẻ hoàn thành theo gương họ.

Trước mắt, ứng xử với đặt tại kinh tế tư nhân trong nước nói chung, để rỡ bỏ chiếm phần khủng rào cản và tạo sự với đẳng cho họ, việc đồ vật 1 và nổi bật nhất bắt buộc làm là xóa bỏ chiếm phần khủng ưu tiên, đặc quyền đặc lợi dành cho DNNN và đặt tại DN đầu tư nước ngoài cũng như 1 số DN thân hữu. Phải đặt chiếm phần khủng DN này vào tất nhiên cạnh tranh thông thường trên thị trường. Phải thực hiện bằng được chiếm phần khủng cam đoan về tái cơ cấu DNNN 1 bí quyết bản chất, lỡ để nâng cao hiệu quả của đặt tại đó, lỡ để phân bố lại chiếm phần khủng nguồn lực to khủng mà đặt tại đó đang nắm giữ nhưng ở kém hiệu quả. Trong bối cảnh chiếm phần khủng nguồn lực ở nước ta đang trở thành càng ngày càng khan hiếm, đây là 1 việc vô so với bắt buộc ưu tiên thực hiện để đảm bảo đất nước và đặt tại tư nhân có được chiếm phần khủng nguồn lực nổi bật cho nhu cầu đầu tư vững mạnh trong chiếm phần khủng 5 tới.

Đồng thời, bắt buộc tiếp tục rà soát, sửa đổi chiếm phần khủng văn bản pháp qui nhằm tạo môi trường marketing tốt theo chiếm phần khủng chính xác chung, với cảm với chiếm phần khủng cam đoan hội nhập quốc tế, trên tinh thần tạo thuận lợi cho DN, chứ không chỉ tháo gỡ rắc rối (mà cả chục 5 rồi tháo mãi vẫn không gỡ được!). Cần thực hiện bằng được Nghị quyết 35 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 2016, đáng chú ý là 10 quy tắc Chính phủ cam đoan về ứng xử với DN. Cải bí quyết bộ máy nhà nước cho tinh gọn, có hiệu lực và hiệu quả hơn, nâng cao năng lực và bổn phận giải trình của bộ máy và quan chức chiếm phần khủng cấp, nâng cao cường sự giám sát 1 bí quyết bản chất của nhà nước, xã hội và DN ứng xử với bộ máy đó, giảm mạnh mức giá tuân thủ, mức giá hành chính và chiếm phần khủng mức giá bất hợp lý khác cho DN cũng là chiếm phần khủng việc bắt buộc làm.

Đối với nông nghiệp, nông dân, điều bắt buộc dời đổi nhất là thể chế, chính sách đất đai. Phải tạo tất nhiên cho tích tụ đất, dỡ bỏ chiếm phần khủng giảm thiểu về thời hạn và qui hoạch ở đất, mở thị trường giao thiệp đất đai trên cơ sở Bộ Luật Dân sự có hiệu lực từ 1/1/2017 đã quy định quyền ở đất là quyền tài sản. Đó là chính sách nổi bật nhất để lĩnh vực nông nghiệp lôi cuốn được siêu thị và nông dân mạnh dạn đầu tư, vững mạnh chiếm phần khủng hình thái liên kết – dặc biệt quan tâm cả giữa chiếm phần khủng TĐKTTN với nông dân- nhằm tập đoàn lại sản xuất và marketing nông nghiệp, ứng dụng kỹ thuật và kỹ thuật canh tác mới, nâng cao chất lượng và tính an toàn của nông sản, tạo thêm giá trị, dời mạnh bí quyết marketing nông sản để đáp ứng buộc nên làm không không hoạt động dời đổi của thị trường.

Nhìn thđó thời cơ rộng mở hơn để kinh tế đặt tại tư nhân vững mạnh

Cơ hội cho vững mạnh đặt tại kinh tế tư nhân ở nước ta có vẻ đang rộng mở hơn.

Cơ hội đến từ chính chiếm phần khủng rắc rối của phông nền kinh tế. Từ khoảng 5 2008-2009, phông nền kinh tế nước nhà đồ vật 1 suy giảm tốc độ nâng cao trưởng cũng như tốc độ nâng cao năng suất, và chiếm phần khủng vấn đề của phông nền kinh tế càng ngày càng biểu hiện rõ hơn. Cải bí quyết DNNN diễn ra chậm chạp, với số DNNN được cổ phần hóa nâng cao lên nhưng tỷ trọng vốn nhà nước được ngân hàng phát mãi ra chỉ khoảng 8%, do vậy không tạo được chiếm phần khủng dời đổi nổi bật trong đặt tại này. Tổng số thua lỗ, nợ nần của DNNN vẫn khủng và nâng cao lên, trong khi hiệu quả ở nguồn lực cực kỳ to khủng của khối này vẫn kém, năng lực cạnh tranh vẫn phải chăng. Tái cơ cấu acb, tái cơ cấu đầu tư công cũng chưa đạt buộc nên làm, nợ xấu trong đặt tại acb hiện đái hóa vẫn khủng, nợ công thì nâng cao tới ngưỡng. Cơ chế xin-cho vẫn nặng nề, chiếm phần khủng nguồn lực vẫn bị phân bố và ở 1 bí quyết kém hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, đặt tại kinh tế tư nhân sau 1 thời gian bừng nở lại đi xuống về nhiều mặt. Trong khi có vô so với ít TĐKTTN và DN khủng nổi lên, thì hầu hết DNNVV càng ngày càng teo tóp lại, số DN không hoạt động hoạt động liên tục nâng cao và lên tới đỉnh điểm vào 5 2015 khi 5 đó có tới 83 ngàn DN không hoạt động hoạt động. Khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục nâng cao và đóng góp khủng vào xuất khẩu và công thương nghiệp, nhưng giá trị gia nâng cao không nhiều, trình độ kỹ thuật chỉ ở mức trung bình và hiệu ứng lan tỏa cho chiếm phần khủng đặt tại kinh tế trong nước vô so với giảm thiểu. Các ngành sản xuất công thương nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đều nên chiến đấu với cạnh tranh khốc liệt càng ngày càng nâng cao từ bên ngoài.

Đất nước ứng xử mặt nhiều rắc rối trong 2016, khi xung quanh chiếm phần khủng vấn đề vô so với nghiêm trọng này, lại nên hứng chịu cả thiên tai và nhân tai với chiếm phần khủng thảm họa môi trường chưa từng có. Và hệ thống thể chế so với bộ máy vận hành phông nền kinh tế cả đặt tại công và tư đều chứng tỏ vô so với nhiều bất cập, khó chống chịu nổi với chiếm phần khủng thách đồ vậtc đang nâng cao lên. Rõ ràng 30 5 đổi mới có nhiều thành công, nhưng vẫn chưa tạo được phông nền móng đảm bảo cho vững mạnh vững bền, và Đổi mới lần đồ vật hai trở thành 1 buộc nên làm hết sức bức bách.

Năm 2016 xác nhận sự cải tiến bước đầu của đặt tại kinh tế tư nhân, với số DN đăng ký mới nâng cao lên đạt kỷ lục 110 ngàn, và số DN đóng cửa giảm đi so với 2015 còn 73 ngàn. Dù DN còn vô vàn rắc rối khi mức giá đầu vào nâng cao, thị trường nhiều biến động, môi trường marketing có cải tiến nhưng vẫn còn nhiều rào cản…, song có thể thđó dấu hiệu của sự dời biến theo hướng nhiều DN Việt Nam đang dần thực hiện tự tui đổi mới, tạo bí quyết đi khác trước. Có lẽ khi bị dồn tới chân tường, DN quyết nên khai phá con đường mới để tồn tại và vững mạnh.

Chính phủ kiến tạo, cơ hội rộng mở cho kinh tế tư nhân
Năm 2016 số siêu thị thành lập mới đạt con số kỷ lục là 110 nghìn.

Một loạt người trẻ khởi nghiệp từ nông nghiệp đã tạo bắt buộc hàng trăm DN khởi nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long làm lúa, tôm, cây ăn trái… theo bí quyết mới, đổi thay và liên kết làm ra mẫu căn nhà có chất lượng, mở khả năng cho sự vững mạnh của ngành sản xuất marketing nông sản có giá trị cao. Một số TĐKTTN, DN khủng như Vingroup tạo thêm hướng đi mới trong liên kết với DNNVV và nông dân, cho ra đời mô hình phi lợi nhuận; TH True Milk tung ra chiếm phần khủng mẫu mẫu căn nhà mới và đầu tư sang Nga… Khó khăn và thách đồ vậtc đã trở thành sức ép, động lực cho chiếm phần khủng nỗ lực cải tổ mạnh mẽ trong DN.

Chính phủ mới cũng đã quan sát chiếm phần khủng vấn đề của phông nền kinh tế. Quan trọng nhất là chính phủ đã thđó được nghịch lý trong chiếm phần khủng báo cáo thường được có ra để tự an ủi nhau rằng “Việt Nam có tốc độ nâng cao trường cao chỉ đồ vật 2 sau Trung Quốc” – nghịch lý của sự nâng cao trưởng có tốc độ cao nhưng xuất xứ điểm phải chăng, mức nâng cao năng suất giảm, và sự tiêu tốn vô cùng nhiều nguồn lực dẫn đến chiếm phần khủng gánh nặng nợ nần.

Từ nhận đồ vậtc đến sự hoàn thành cải tiến môi trường marketing, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và vững mạnh siêu thị đến 5 2020 do Thủ tướng ký ngày 16 tháng 5 5 2016 với 10 quy tắc và chiếm phần khủng qui định rõ ràng Nhà nước làm gì và không làm gì, nhằm tạo ảnh hưởng tích cực đến vững mạnh DN. Việc kiểm soát đầu tư công 5 2016 cũng có nhiều hoàn thành hơn với chiếm phần khủng kết luận rõ ràng về 1 số căn nhà đầu tư công không hoạt động lại không làm nữa, thay vì cố giải ngân cho được để rồi trở thành gánh nặng nợ công ngày mai. Chính phủ công khai danh mục hơn 100 DNNN được phân cái tư duy, giữ lại bao nhiêu tỷ lệ cổ phần thuộc sở hữu nhà nước với quyết tâm thực hiện tốt lịch trình cổ phần hóa chiếm phần khủng DN này…

Năm 2016, Chính phủ đã đã thi công phong trào khởi nghiệp, thúc đẩy người dân, nhất là người trẻ lập nghiệp theo hướng đổi mới đổi thay. Thủ tướng liên tục đưa ra chiếm phần khủng chủ trương, chính sách chứng tỏ tinh thần tư duy, và đôn đốc thực hiện việc cải tiến môi trường marketing, tạo dựng niềm tin, phát huy mọi hoàn thành của DN và người dân để tạo sự dời biến trong vững mạnh kinh tế, hướng tới tiêu chí 5 2020 cả nước có 1 triệu DN sản xuất marketing hiệu quả.

Năm 2016, so với với DN và Chính phủ đã dồn sức hoàn thành vượt ra khỏi điểm nghẽn tồn tại từ chiếm phần khủng 5 trước. Hy vọng 5 2017, Chính phủ sẽ mở được cánh cửa mới, tạo động lực dời đổi bằng chiếm phần khủng chủ trương sáng suốt, chính sách đúng đắn và hành động quyết liệt.

Lương Bằng (ghi)

Pin It

Comments are closed.