Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 1/2017

Ngoài 10 Luật và đa dạng hầu hết thông tư, nghị định về chi phí, lệ chi phí có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, rất đa dạng chính sách mới quan trọng khác cũng sẽ có hiệu lực thi hành trong ngày này.

Phạt xe không chính chủ

Từ ngày 1-1-2017 người dân không sang tên, chính chủ thì sẽ ứng dụng điều 30 nghị định 46, cảnh sát liên lạc phạt từ 100.000 đến 200.000 cùng đối với người mua, từ 200.000 đến 400.000 cùng với công ty là chủ xe môtô, xe gắn máy và hầu hết cái xe tương tự không làm cho thủ tục đăng ký sang tên. Tuy nhiên, việc phạt xe không chính chủ chỉ được bắt đầu trong khi phát hiện ra lỗi vi phạm liên lạc, hay qua công tác quản lý pháp lý.

Quy định này được ứng dụng với cả các lấy trường hợp được cho, được tặng, được phân bổ, được điều di chuyển, được nối nghiệp tài sản là xe môtô, xe gắn máy và hầu hết cái xe tương tự.

(Khoản 1 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực liên lạc đường bộ và đường sắt).

Tăng lương tối thiểu vùng

Từ 1-1-2017, mức lương tối thiểu vùng sẽ nâng cao 180.000 cùng – 250.000 cùng/tháng so với hiện hành.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng ứng dụng đối với người lao động làm cho việc ở công ty sinh hoạt trên địa bàn thuộc vùng I là 3,75 triệu cùng/tháng; vùng II là 3,32 triệu cùng/tháng; vùng III là 2,9 triệu cùng/tháng và vùng IV là 2,58 triệu cùng/tháng (theo quy định cũ, hầu hết vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV tương ứng lần lượt là 3,5 triệu cùng; 3,1 triệu cùng; 2,7 triệu cùng và 2,4 triệu cùng).

(Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm cho việc theo giấy tờ lao động).

Chính sách mới có hiệu lực trong tháng 1/2017

Từ 1-1-2017, mức lương tối thiểu vùng sẽ nâng cao 180.000 cùng – 250.000 cùng/tháng so với hiện hành.

Gia hạn thời gian thí điểm tận dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 1-1-2017, việc thí điểm tận dụng hóa đơn điện tử có mã chuẩn mực của cơ quan thuế cho 1 số công ty trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội sẽ vẫn được tiếp đến bắt đầu cho đến khi có văn bản thay thế thay vì buộc phải dừng lại từ ngày 31/12/2016 như quy định trước đấy.

(Quyết định số 2660/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hàng ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thời gian bắt đầu Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm tận dụng hóa đơn điện tử có mã chuẩn mực của cơ quan thuế).

Cơi nới phòng bếp karaoke buộc phải nộp chi phí

Cũng từ 1-1-2017, hầu hết cơ sở đã được cấp phép marketing karaoke muốn bắt buộc nâng cao thêm phòng bếp sẽ buộc phải nộp chi phí 2 triệu cùng/phòng bếp tại khu đô thị trực thuộc Trung ương, khu đô thị, thị xã trực thuộc tỉnh và 1 triệu cùng/phòng bếp lấy trường hợp ở hầu hết đặt tại khác.

Mức thu chi phí khảo sát cấp Giấy phép marketing karaoke sẽ được xác định dựa theo số phòng bếp và đặt tại. Theo đấy, hầu hết cơ sở marketing tại khu đô thị trực thuộc Trung ương và khu đô thị, thị xã trực thuộc tỉnh buộc phải nộp 6 triệu cùng/giấy lấy trường hợp có từ 1 đến 5 phòng bếp và 12 triệu cùng/giấy lấy trường hợp có từ 6 phòng bếp trở lên (tại hầu hết đặt tại khác mức chi phí tương ứng lần lượt là 3 và 6 triệu cùng).

(Thông tư số 212/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về chi phí khảo sát cấp Giấy phép marketing karaoke, vũ trường).

Bộ Công Thương quản lý giá sữa

Từ 1-1-2017, cơ quan tiếp nhận và đối tượng bắt đầu đăng ký giá mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ bắt đầu theo hướng dẫn của Bộ Công Thương; cơ quan tiếp nhận và đối tượng đăng ký giá mặt hàng thuốc phòng bếp bệnh, sửa bệnh cho người thuộc Danh mục thuốc sửa bệnh quan trọng vẫn bắt đầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đối với hầu hết chi nhánh, đại lý không được quyết định giá thì không buộc phải kê khai giá, nhưng vẫn buộc phải thông tin giá tới Ủy ban nhân dân cấp huyện.

(Thông tư số 233/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC hướng dẫn bắt đầu Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định đầy đủ yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Giá).

Thêm đối tượng buộc phải nộp lệ chi phí

Từ năm 2017, công dân từ 16 tuổi trở lên làm cho thủ tục cấp mới thẻ Căn cước công dân; đổi thẻ Căn cước công dân khi đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; di chuyển từ Chứng minh nhân dân 09 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ Căn cước công dân sẽ buộc phải nộp lệ chi phí 30.000 cùng/thẻ thay vì không buộc phải nộp như quy định trước đây.

(Thông tư 256/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ chi phí cấp Căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017).

(Theo Pháp luật TP.HCM)

Pin It

Comments are closed.