Chính thức nâng cao lương tối thiểu từ 1/1/2017

Từ 1/1/2017, mức lương tối thiểu vùng sẽ nâng cao 180.000 – 250.000 đồng/tháng so với hiện hành.

Định nghĩa lại lương tối thiểu
Từ 1/1/2017: Chính thức nâng cao lương tối thiểu cho người thực tập
Lương tối thiểu ở Việt Nam nâng cao cực kỳ cao?

Từ ngày 1/1/2017, Nghị định số 153 quy định mức lương tối thiểu vùng đối xử với người thực tập làm cho việc theo giấy tờ thực tập chính thức có hiệu lực.

Theo đấy, mức lương tối thiểu vùng ứng dụng đối xử với người thực tập làm cho việc ở công ty từ ngày 1/1/2017 như sau: Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng; vùng II: 3.320.000 đồng/tháng; vùng III: 2.900.000 đồng/tháng; vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương bây hiện khoảng 180.000-250.000 đồng/tháng.

Nghị định nêu rõ chiếm phần lớn đối xử tượng được ứng dụng mức nâng cao trên, cất: Người thực tập làm cho việc theo chế độ giấy tờ thực tập theo quy định của Bộ luật thực tập; công ty thành lập, doanh nghiệp quản lý và vận động theo Luật Doanh nghiệp.

Chính thức tăng lương tối thiểu từ 1/1/2017

Hợp tác xã, phức hợp cộng tác xã, tổ cộng tác, trang trại, hộ gia đình, người mua và chiếm phần lớn doanh nghiệp khác của Việt Nam có thuê mướn thực tập theo giấy tờ thực tập. Các cơ quan, doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp quốc tế và người mua người nước ngoài khi Việt Nam có thuê mướn thực tập theo giấy tờ thực tập.

Nghị định nêu rõ, công ty vận động trên địa bàn nào thì ứng dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối xử với địa bàn đấy.

Trường hợp công ty có tổ chức, chi nhánh vận động trên chiếm phần lớn địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì tổ chức, chi nhánh vận động ở địa bàn nào, ứng dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối xử với địa bàn đấy.

Doanh nghiệp vận động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu khoa học cao nằm trên chiếm phần lớn địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì ứng dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp vận động trên địa bàn có sự chuyển đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời ứng dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối xử với địa bàn trước khi chuyển đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp vận động trên địa bàn được thành lập mới từ 1 địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì ứng dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Nghị định cũng buộc phải làm cho khi bắt đầu mức lương tối thiểu vùng quy định, công ty không được xoá bỏ hoặc cắt giảm chiếm phần lớn chế độ tiền lương khi người thực tập làm cho thêm hiện, làm cho việc vào ban đêm, làm cho việc trong đi kèm thực tập nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối xử với chiếm phần lớn chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và chiếm phần lớn chế độ khác theo quy định của pháp luật thực tập.

Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do công ty quy định thì bắt đầu theo thoả thuận trong giấy tờ thực tập, thoả ước thực tập tập thể hoặc trong quy chế của công ty.

Hạnh Nguyễn (tổng hợp)

Pin It

Comments are closed.