Công tác Đoàn 5 2017: ​Tập trung 3 vấn đề to

Trao cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016 - Ảnh: LÂM HẢI
Trao cờ thi đua tuyệt vời cho hầu hết tập đoàn có thành tích tuyệt vời trong công việc Đoàn và xu thế thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016 – Ảnh: LÂM HẢI

Đó là tiến hành chủ đề công việc năm “Nâng cao chất lượng công việc Đoàn” gắn liền với đại hội Đoàn hầu hết cấp.

Thứ hai là chuẩn bị nhân sự. Bởi theo bí thơ thứ nhất, “đây là vấn đề hết sức nhu yếu”. Phải chuẩn bị “đầu vào” và “đầu ra” cho cán bộ Đoàn.

Vấn đề thứ ba là khiến sao xúc tiến công việc giáo dục của Đoàn.

“Năm 2017, đề nghị hầu hết tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tập trung, nên khiến sâu vào mảng đạo đức lối sống, có phương pháp mới đi vào hầu hết đối tượng tiềm ẩn đa số biểu lộ đạo đức, lối sống tác động thanh niên. Nó đòi hỏi tập đoàn Đoàn cần có đa số điều tra, phương pháp tiếp cận, có kênh tin liên quan thanh tra, phương pháp mới”.

Tại hội nghị, Ban đề nghị cũng đã đồng ý cho rút 15 ủy viên ban đề nghị do chuyển di công việc, và bầu bổ sung 19 ủy viên ban đề nghị, 4 ủy viên ban thường vụ Trung ương Đoàn khóa X.

Hội nghị cũng đã bỏ thăm bình chọn mua 10 sự kiện và hoạt động tiêu biểu trong năm 2016 gồm:

– Đợt hoạt động chính trị “Nghị quyết Đại hội Đảng XII và hành động của tuổi trẻ”

– Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2016)

– Đại hội thanh niên tiên tiến khiến theo lời Bác lần thứ IV

– Chương trình “Tiếp sức mùa thi”

– Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”

– Festival nhà thiếu nhi toàn quốc năm 2016

– Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam lần thứ nhất

– Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

– Phát động chương trình Thanh niên khởi nghiệp hầu hết bước 2016-2021

– Liên hoan thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 3.

Đ.BÌNH – HÀ THANH

Pin It

Comments are closed.