Công ty Mỹ thưởng 800 nhân viên 1 tuần du lịch Caribbean

Thông báo của công ty Bertch Cabinets về phần thưởng dành cho hơn 800 nhân viên - Ảnh: CNN/FB
Thông báo của siêu thị Bertch Cabinets về phần thưởng dành cho hơn 800 nhân viên – Ảnh: CNN/FB

Theo lịch đã đặt, cả siêu thị sẽ xuất phát vào ngày 8-1 tới và chuyến đi kéo dài 1 tuần.

“Chúng tao sẽ xuất phát ngày 8-1-2017”, Gary Bertch – giám đốc siêu thị Bertch Cabinet ở Waterloo, Iowa (Mỹ) kể.

“Chúng tao đã đặt 4 máy bay để bay trực tiếp đến Miami vào ngày 8-1 và ở tại thời điểm 1 khách sạn 5 sao. Sau đó ngày 9-1 chúng tao sẽ đến bến cảng và lên tàu”.

Tuyên bố trước hầu hết nhân viên, ông Bertch kể chuyến đi là phần thưởng dành cho họ sau khi họ đã giúp siêu thị đạt được chỉ tiêu trong 5.

Theo CNN, 1 5 trước, ông đã hứa thưởng nhân viên chuyến du lịch xứng đáng lấy trường hợp đạt được chỉ tiêu đề ra.

Nhân viên công ty Bertch Cabinets trong giờ làm việc - Ảnh: AP
Nhân viên siêu thị Bertch Cabinets trong bây giờ khiến cho việc – Ảnh: AP

“Chúng tao chỉ gắng sức để toàn bộ toàn bộ người nỗ lực đa dạng hơn 1 tẹo để đạt được hầu hết chỉ tiêu đề ra, cả về chỉ tiêu tài chính và và chỉ tiêu thượng đế”, ông kể.

Theo bình luận của CNN, công việc của Bertch ý nghĩa hơn cực kỳ đa dạng so có phiếu ưu đãi và 1 cái vỗ nhẹ vào lưng thường thấy ở hầu hết vị giám đốc khác.

TƯỜNG VY

Pin It

Comments are closed.