Giấy phép nghỉ học cần viết thế nào?

Giấy xin phép cho con vắng học
Giấy xin phép cho con vắng học

Mười lăm 5 đi dạy, tớ thấy, thường thì giấy xin phép vắng học do sinh viên viết và có chữ kí của u thầy, lấy mẫu giáo hợp chiếm phần lớn em bệnh nặng thì phụ huynh hay liên lạc giáo viên chủ nhiệm xin phép luôn.

Vì tình trạng sinh viên kém chất lượng chữ kí không hiếm buộc bắt buộc ví như thấy giấy xin phép vắng học do chính tay phụ huynh viết tớ vui lắm. Tôi nghĩ đến việc ông già muốn dạy con ý thức kỉ luật, tôn trọng thầy cô giáo buộc bắt buộc thấy vui, vì nghĩ phụ huynh cùng hành trong việc giáo dục trẻ.

Sáng nay, tớ lên lớp, thấy em N vắng có phép, tớ mở giấy xin phép ra xem. Đây là phụ huynh viết giấy xin phép cho con vắng học. Phụ huynh viết giấy xin phép cho con vắng học 1 ngày, chỉ ghi vẻn vẹn mấy chữ…

Tôi ngồi nhìn giấy xin phép mà chợt thấy buồn. Chẳng bắt buộc đề nghị nghỉ học bắt buộc có giấy xin phép, có chữ kí của phụ huynh là chiếm phần lớnh dạy trẻ có các ý niệm đầu tiên về lối sống có kỉ cương, nề nếp sao? Còn nữa, xin phép nghỉ học cũng là chiếm phần lớnh sinh viên chứng minh thái độ tôn trọng đối sở hữu thầy dạy tớ.

Nhưng giấy xin phép của phụ huynh lại viết cho xong, cho có, không có thái độ không tôn trọng thầy cô dạy con tớ thì trẻ sẽ học được gì đây?

B.N – cô giáo 1 mẫu giáo THCS

Pin It

Comments are closed.