Lo lương hưu bị hụt, rộng rãi người tính xin nghỉ trước năm 2018

Thời gian nhỡ qua, đa dạng người lao động tính toán sẽ xin nghỉ hưu trước ngày 1/1/2018 vì nghĩ rằng có lợi hơn khi nghỉ hưu sau ngày 1/1/2018.

Về hưu trước 5 2018 lương hưu sẽ cao hơn
Chính thức nâng cao 8% lương hưu, trợ cấp hàng tháng
Lương hưu theo BHXH mới được tính như thế nào?

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) 5 2014, người lao động về hưu trước 5 2018 sẽ được tính lương hưu theo bình quân 5 5 cuối, do vậy mức lương sẽ cao hơn so sở hữu về hưu hình thành từ sau 1-1-2018.

Cụ thể, người lao động về hưu trước 1-1-2018, với thời đáp ứng chiếm phần lớn đi kèm là dự BHXH 15 5, đủ đi kèm về hưu sẽ được tính lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng ấyng BHXH. Sau ấy, cứ thêm 1 5 thì lại được tính thêm 2% sở hữu nam và 3% sở hữu nữ. Mức hưởng tối đa bằng 75% tháng ấyng BHXH.

nghỉ hưu, lương hưu, tuổi nghỉ hưu, người lao động

Người lao động bắt buộc đối xử chiếu sở hữu nếu rõ ràng của tớ để phân vân, băn khoăn nghỉ hưu sớm hay không

Từ 5 2018, có 1 số chuyển đổi trong chế độ hưu trí. Bên cạnh việc nâng cao dần tuổi nghỉ hưu do giám định y khoa và nâng cao tỷ lệ trừ phần trăm (từ 1% lên 2%) tương ứng mỗi một 5 nghỉ hưu trước tuổi thì từ 2018 trở đi có sự chuyển đổi về chiếm phần lớnh tính tỷ lệ phần trăm lương hưu đối xử sở hữu cả nam và nữ.

Lao động nam đề nghị bắt buộc ấyng đủ BHXH trong 16 5, nữ ấyng đủ 15 5 mới đủ đi kèm hưởng lương hưu. Sau ấy cứ mỗi một 5 được tính thêm 2% đối xử sở hữu nam và nữ (thay vì 3% như thực tại) và mức tối đa bằng 75%.

Từ sau 1-1-2018 thì lịch trình nghỉ hưu của lao động nam và nữ cũng sẽ được nâng dần lên. Lao động nam nghỉ hưu vào 5 2018 bắt buộc ấyng đủ BHXH là 16 5, 5 2019 là 17 5, 5 2020 là 18 5, 5 2021 là 19 5, từ 5 2022 trở đi là 20 5. Lao động nữ nghỉ hưu từ 5 2018 trở đi là 15 5 sẽ được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương ấyng BHXH.

Nắm bắt được quy định này, thời gian nhỡ qua, đa dạng người chuẩn bị đến tuổi về hưu đã tính toán sẽ xin nghỉ hưu sớm để hưởng tỷ lệ phần trăm lương hưu cao hơn so sở hữu nghỉ hưu từ 5 2018 trở đi.

Bà Trịnh Thùy L. (53 tuổi, cán bộ tại 1 siêu thị thuộc Bộ Công Thương) cho biết, đến nay bà đã ấyng BHXH được 20 5, so sở hữu đi kèm được hưởng hưu trí vẫn thiếu 2 tuổi theo quy định. Do 5 2018 sẽ chính thức áp dụng luật mới rồi nên bà L. muốn nghỉ hưu sớm.

Theo chiếm phần lớn chuyên gia, sở hữu quy định trên thì chiếm phần lớnh tính tỷ lệ phần trăm lương hưu đối xử người lao động, đặc biệt là người nghỉ hưu trước tuổi từ 1-1-2018 sẽ ảnh hưởng đa dạng đến mức lương hưu. Chính vì vậy, đa dạng người muốn giám định sức khỏe để xin nghỉ hưu trước 5 2018.

Theo ông Điều Bá Được, Trưởng ban Thực hiện thời chính sách BHXH, BHXH Việt Nam: “Không bắt buộc ai nghỉ hưu trước 5 2018 đều có lợi hơn so sở hữu người nghỉ hưu từ 5 2018 trở đi. Bởi lý do, kể từ ngày 1-1-2018 trở đi thì chiếm phần lớnh tính tỷ lệ % hưởng lương hưu có chuyển đổi so sở hữu nghỉ hưu trước 5 2018 nhưng chỉ tác động trực tiếp đến 1 số tập thể đối xử tượng mà không ảnh hưởng tới tổng cộng chiếm phần lớn đối xử tượng hưởng lương hưu từ 5 2018 trở đi”.

“Đơn cử, sở hữu lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1-1-2018 trở đi, để đạt tỷ lệ 75% lương hưu thì lao động nữ bắt buộc có đủ 30 5 ấyng BHXH, trong khi ấy nghỉ hưu trước 5 2018 thì lao động nữ có đủ 25 5 ấyng BHXH được hưởng tỷ lệ 75%”, ông Điều Bá Được thanh tra.

Ví dụ, lao động nữ và đã ấyng 25 5 BHXH thì việc nghỉ hưu ngay trước 5 2018 đã có thể được hưởng tối đa lương hưu. Nếu nghỉ sau 5 2018, lao động này sẽ mất thêm 5 5 ấyng BHXH nữa mới đạt được mức tỷ lệ lương hưu tối đa. Trường hợp nghỉ hưu mà chưa đủ tuổi theo quy định của Luật BHXH 2014 thì còn bắt buộc giảm trừ tỷ lệ % do nghỉ hưu trước tuổi, mỗi một 5 nghỉ hưu trước tuổi trừ 2%.

Ông Điều Bá Được cho biết thêm, chiếm phần lớnh tính tỷ lệ % hưởng lương hưu từ 1-1-2018 trở đi theo Luật BHXH 2014 có tác động đến cả lao động nam và lao động nữ theo hướng quy định nâng cao dần theo lịch trình số 5 ấyng BHXH từ đủ 15 5 đến đủ 20 5 để đạt tỷ lệ 45% và nâng cao số 5 ấyng BHXH tương ứng để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%. Người lao động bắt buộc đối xử chiếu sở hữu nếu rõ ràng của tớ để phân vân, băn khoăn.

“Lương hưu phụ thuộc đa dạng rõ ràng như nam nữ, tuổi đời, thời gian ấyng BHXH, mức tiền lương ấyng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu, đi kèm khiến việc, thời gian hưởng lương hưu. Vì vậy, không bắt buộc ai nghỉ hưu trước 5 2018 đều có lợi hơn người nghỉ hưu từ 5 2018 trở đi”, ông Điều Bá Được san sẻ.

(Theo An Ninh Thủ Đô)

Pin It

Comments are closed.