Mỗi ngày 1 câu hỏi, ​ mỗi tuần học 1 điều luật

Buổi giáo dục về biển đảo ở sư đoàn - Ảnh: Hữu Tân
Buổi giáo dục về biển đảo ở sư đoàn – Ảnh: Hữu Tân

Trong bốn 5 qua, cứ vào cuối tuần, với việc soạn thảo câu hỏi liên quan đến chính trị, luật nhà nước, điều lệnh quản lý bộ đội, giáo dục cổ điển… do bộ phận tuyên huấn – phòng ngủ chính trị bắt đầu, hầu hết người lính xem phim, đọc báo, nghe đài, tham quan phòng ngủ cổ điển, di tích lịch sử…

Mô hình này được các doanh nghiệp trong toàn sư đoàn hưởng ứng nhờ đa dạng luật nhà nước không khô cứng, quân nhân khiến việc nền nếp, tác phong thấp.

HÀ HỮU TÂN

Pin It

Comments are closed.