Mua nhà, mua xe sẽ không được trải nghiệm tiền mặt

– Việc giao tiếp mua bán bất động sản và các tiền tài có giá trị như ô tô, xe máy, tàu thuyền… sẽ thực hiện bảng giá không sử dụng tiền mặt.

Sẵn 1 tỷ tiền mặt: Mua nhà hay liều tui chơi vàng?

Ngừng nhận nộp thuế bằng tiền mặt
Yêu cầu NH chia cổ tức tiền mặt: Bộ Tài chính lên tiếng

Đó là 1 trong chiếm phần chà bá nội dung, thủ pháp được đáng chú ý trong Đề án chà bá mạnh bảng giá không sử dụng tiền mặt ngay lúc đó Việt Nam công đoạn 2016 – 2020 lỡ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với tiêu chí đến 5 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện bảng giá ở mức buộc phải chăng hơn 10%.

Kế hoạch tổng thể chà bá mạnh hiện đái hóa điện tử công đoạn 2016 – 2020 đặt tiêu chí: 100% các chợ chà bá, trọng tâm mua sắm và cơ sở cdt cải thiện có thiết bị chấp hành thẻ và cho phép người sử dụng bảng giá không sử dụng tiền mặt khi mua hàng; 70% các corporation cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông chấp hành bảng giá hóa đơn của các người mua, hộ mái ấm qua các hình thức bảng giá không sử dụng tiền mặt; 50% người mua, hộ mái ấm ở các khu đô thị chà bá sử dụng phương tiện bảng giá không sử dụng tiền mặt trong mua sắm, sử dụng.

Mua nhà, mua xe sẽ không được dùng tiền mặt

Sắp tới, việc mua nhà, mua xe có thể không được sử dụng tiền mặt

Ngoài ra, cần nâng cao mạnh số người dân được tiếp cận các dịch vụ bảng giá, nâng tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản ngay lúc đó ngân hàng lên mức ít nhất 70% vào cuối 5 2020.

Một trong các thủ pháp để thực hiện tiêu chí trên là nghiên cứu triển khai 1 số biện pháp hành chính kết hợp với các biện pháp khuyến khích lợi về lợi ích lợi kinh tế nhằm chà bá mạnh bảng giá điện tử. Ví dụ như ban hành các cơ chế, chính sách về thanh toán dịch vụ bảng giá để khuyến khích lợi corporation, người mua thực hiện bảng giá không sử dụng tiền mặt; quy định mức thanh toán bảng giá chuyển khoản và mức thanh toán nộp, rút tiền mặt ngay lúc đó các corporation tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo hướng nâng cao mức thanh toán giao tiếp tiền mặt và giảm thanh toán bảng giá không sử dụng tiền mặt; giảm mức thanh toán vận dụng cho các giao tiếp bảng giá liên ngân hàng…

Ban đề án cũng rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy định về việc mở và sử dụng tài khoản bảng giá; xem xét bổ sung quy định các corporation, người mua có hoạt động marketing buộc phải mở tài khoản bảng giá ngay lúc đó các corporation cung ứng dịch vụ bảng giá để thực hiện các giao tiếp bảng giá; ban hành quy định giao tiếp mua bán bất động sản và chiếm phần chà bá tiền tài có giá trị chà bá (như ôtô, xe máy, tàu thuyền…) thực hiện bảng giá không sử dụng tiền mặt.

Một thủ pháp khác của Đề án là xây căn hộ, chà bá mạnh các hệ thống và dịch vụ bảng giá bán lẻ như: Tăng cường dịch vụ bảng giá thẻ; xây căn hộ, chà bá mạnh Hệ thống bù trừ điện tử tự động cho các giao tiếp bảng giá bán lẻ (ACH); hoàn thành hệ thống bảng giá nội bộ của các ngân hàng; chà bá mạnh bảng giá điện tử, không sử dụng tiền mặt ở ở ngay lúc đó nông thôn.

Hạnh Nguyên

Pin It

Comments are closed.