Năm 2017 Đoàn nỗ lực tư vấn công việc cho 1,6 triệu thanh niên

Anh Bùi Quốc Bảo, bí thư tỉnh đoàn Long An phát biểu thảo luận tại tổ về công tác đoàn năm 2016 - Ảnh: Đ.Bình
Anh Bùi Quốc Bảo, bí thơ tỉnh đoàn Long An phát biểu băn khoăn tại thời điểm tổ về họp hành đoàn năm 2016 – Ảnh: Đ.Bình

“Năm 2017 là năm tổ chức đại hội Đoàn những cấp, tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc lần trang thiết bị XI, vì thế có quá rộng rãi nội dung công việc buộc phải bắt đầu xong của nhiệm kỳ X nhưng có thời buộc phải quan tâm chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đoàn những cấp, xây nhà những nội dung, phương hướng công việc của nhiệm kỳ sắp tới.

Năm 2017, những chương trình, vận động của Đoàn nổi bật thực, hiệu quả và có tính khả thi cao, chứng minh rõ vai trò nòng cốt yếu của Đoàn thanh niên”- anh Lê Quốc Phong, bí thơ trang thiết bị nhất Trung ương Đoàn đã nhấn mạnh như vậy khi mở đầu Hội nghị Ban đề nghị Trung ương Đoàn lần trang thiết bị 10, khóa X (sáng 28-12).

Phát biểu mở đầu, bí thơ trang thiết bị nhất Trung ương Đoàn cũng nhắc những tỉnh Nam trung bộ, trong ấy có sum họp thanh niên, thiếu niên nhi có đang nỗ lực cải tạo hậu quả năng nề của mưa lũ.

Trung ương Đoàn và những tỉnh, thành đoàn đã có rộng rãi vận động để hỗ trợ, san sẻ có nhân dân những địa phương.

“Tết cựu truyền quá sắp, Ban bí thơ Trung ương Đoàn quá mong những tỉnh, thành đoàn quan tâm, tiếp tục san sẻ, hỗ trợ có có bào miền Trung”- anh Phong khuyên lơn.

Ngay sau phiên bế mạc, Hội nghị đã chia thành 5 tổ để băn khoăn rộng rãi nội dung cần buộc phải có như: Báo cáo tổng kết họp hành Đoàn và khuynh hướng thanh thiếu nhi năm 2016; chương trình họp hành năm 2017;

Khung “bộ tiêu chí khảo sát họp hành Đoàn và khuynh hướng thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2017”; dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại thời điểm đại hội Đoàn toàn quốc lần trang thiết bị XI….

Chị Bùi Thị Bích Thủy - bí thư tỉnh đoàn Đồng Nai phát biểu tại tổ thảo luận sáng 28-12 - Ảnh: Đ.Bình
Chị Bùi Thị Bích Thủy – bí thơ tỉnh đoàn Đồng Nai phát biểu tại thời điểm tổ băn khoăn sáng 28-12 – Ảnh: Đ.Bình

Theo chương trình họp hành năm 2017, khuynh hướng thanh thiếu nhi 2017 sẽ quan tâm vào 4 nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức đại hội đoàn những cấp và đại hội đoàn toàn quốc; giáo dục xuất sắc nhữngh mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; hiện đại hóa những khuynh hướng thi đua; triển khai những vận động có hành, hỗ trợ sum họp, thanh niên, học sinh trong khởi nghiệp, lập nghiệp, xây nhà những mô hình lớn mạnh kinh tế.

Trung ương Đoàn cũng đặt 9 chỉ tiêu cơ bản để toàn đoàn bắt đầu trong năm 2017, trong ấy tìm mọi nhữngh 100% cơ sở đoàn (từ cấp xã trở lên) buộc phải có 1 công trình, phần việc thanh niên; 1,6 triệu sum họp, thanh niên được tư vấn, hướng nghiệp và ít nhất 150.000 người có việc làm;

Giới thiệu cho Đảng 210.000 sum họp ưu tú và 65% trong số này được kết nạp Đảng; 100% những tỉnh đoàn, huyện đoàn có vận động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; lớn mạnh thêm 400 tổ chức cơ sở đoàn và 30 tổ chức hội trong siêu thị không tính nhà nước…

Ngày 29-12, Hội nghị tiếp tục băn khoăn, phê chuẩn những nội dung trên và bắt đầu bầu muốn sở hữu 10 sự kiện, vận động tiêu biểu của Đoàn năm 2016 và 10 công trình tiêu biểu của Đoàn năm 2016.

ĐỨC BÌNH

Pin It

Comments are closed.