Nâng cấp đường sắt kết tiếp tục Việt Nam – Trung Quốc

Bộ Giao thông Vận dời vận (GTVT) lỡ có tờ trình Thủ tướng Chính phủ về thí điểm đầu tư sửa lỗi, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai, giai đoạn 2 và làm nhà đường sắt kết tiếp kiến Lào Cai – Hà Khẩu theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo góp ý của nhà đầu tư nước bên cạnh.

Loạt vô cùng khu quy hoạch 66 tỷ USD: Đường sắt cao tốc, chờ đến bao giờ?
Lạng Sơn xin kết tiếp kiến đường sắt cao tốc sở hữu Trung Quốc
Đại gia Vũ Văn Tiền cộng tác Trung Quốc làm đường sắt cao tốc
Lào Cai mong kết tiếp kiến đường sắt sang Trung Quốc

Tại văn bản này, Bộ GTVT cho biết, trong những năm lỡ qua Bộ GTVT đã nâng cao cường đẩy mạnh dăn đe đầu tư tư nhân tham dự đầu tư trong lĩnh vực liên lạc dời vận trong đó có lĩnh vực đường sắt. Tuy nhiên, việc dăn đe đầu tư theo hình thức PPP đối sở hữu lĩnh vực đường sắt đang gặp ngăn cản, thách thức do tổng mức đầu tư những khu quy hoạch đều chà bá, thời gian hoàn vốn rẻ và hành lang pháp lý về PPP bây giờ còn rộng rãi vướng mắc.

Đường sắt, đi nước ngoài, dự án, Bộ Giao thông, Trung Quốc

Nhà đầu tư Hàn Quốc góp ý tham dự giai đoạn 2 tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai.

Do đó, Bộ GTVT đang chọn lựa 1 số khu quy hoạch quy mô lỡ và nhỏ, có khả năng hoàn vốn để thí điểm dăn đe đầu tư theo hình thức PPP, trong đó có khu quy hoạch đầu tư sửa lỗi, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai, giai đoạn 2 và làm nhà đường sắt kết tiếp kiến Lào Cai – Hà Khẩu.

Theo thanh tra của Bộ GTVT, tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai là 1 phần của hành lang kinh tế Đông – Tây tiếp kiến Côn Minh (Trung Quốc) sở hữu Hải Phòng (Việt Nam) nằm trong Tiểu vùng sông Mekong mở rộng, đóng vai trò thiết yếu trong việc nâng cao trưởng thương nghiệp quốc tế và khu vực.

Phát triển tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Côn Minh góp phần thúc đẩy chuyên chở hàng hoá giữa Vân Nam, Tứ Xuyên – Trung Quốc sở hữu những tỉnh miền bắc Việt Nam, đến cảng biển Hải Phòng. Việc cộng tác nâng cao trưởng “Hai hành lang 1 vành đai kinh tế” giữa 2 nước cũng đang được những tổn phí bây giờ đại hóa bắt đầu.

Tuy nhiên, tuyến đường sắt khổ 1.435 mm tiêu chuẩn Côn Minh – Hà Khẩu Bắc đã được tổn phía Trung Quốc làm nhà xong và đưa vào khẩn hoang năm 2015. Trong khi tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng mới đang trong gia đoạn nghiên cứu. Do vậy, khi tổn phía Trung Quốc dỡ bỏ tuyến đường sắt khổ 1.000 mm để dời sang khẩn hoang hoàn toàn đường sắt khổ tiêu chuẩn thì việc kết tiếp kiến đường sắt tổn phía Việt Nam sẽ không bắt đầu được.

Để không làm gián đoạn việc chuyên chở đường sắt liên vận quốc tế giữa hai nước, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu nhữngh giải quyết hợp lý trong giai đoạn quá độ khi Việt Nam chưa làm nhà đường sắt khổ 1.435 mm Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng.

Theo Bộ GTVT, khu quy hoạch sửa lỗi, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên – Lào Cai được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 nâng cấp sắp 175 km đường sắt, 12 ga, 54 cầu sở hữu tổng mức đầu tư 3.434 tỷ cùng đã đưa vào khẩn hoang năm 2015 bằng nguồn vốn vay từ ADB, ÀD và Tổng vụ Ngân khố Pháp (DGTresor).

Giai đoạn 2 sửa lỗi 50,46 km đựng 10,9 km đường sắt khổ lồng 1.435 mm và 1.000 mm; làm nhà mới 6,32 km đường sắt khổ 1.000 mm. Tổng mức đầu tư khoảng 2,329,8 tỷ cùng chưa bắt đầu do chưa mua được nguồn vốn. Riêng hạng mục làm nhà đoạn tuyến đường sắt kết tiếp kiến Lào Cai – Hà Khẩu đang nghiên cứu tiền khả thi và đang thoả thuận kết tiếp kiến giữa Việt Nam – Trung Quốc cũng như mua kiếm nguồn vốn triển khai.

Bộ GTVT cho biết, trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách đầu tư công trung hạn 2016-2020 chẳng thể cân đối và khu quy hoạch giai đoạn 2 không nằm trong danh mục ưu tiên tài trợ của ADB, việc dăn đe đầu tư tư nhân là nhữngh giải quyết cần thiết và hữu hiệu. Bộ GTVT đã dăn đe và nhận được pháp lý góp ý của Công ty TNHH Xây dựng và Kỹ thuật Lotte (Hàn Quốc).

Theo báo cáo sơ bộ của nhà đầu tư, khu quy hoạch này có khả năng hoàn vốn dự định trong 20 năm. Dự kiến sau khi hoàn thành, Nhà nước sẽ tiết kiệm tổn phí duy tu bảo trì hạ tầng đường sắt trong 5 năm đầu khoảng 2,2 triệu USD. Doanh thu của Tổng vô cùng thị Đường sắt Việt Nam năm 2020 sẽ đạt khoảng 1.010 tỷ cùng, nâng cao 8,3% so sở hữu bình quân 3 năm (2013, 2014, 2015) và nâng cao khoảng 31,7% sau năm 2023.

Theo những tin đính kèm trước đó, Lotte E&C muốn vận dụng pháp lý BLT (làm nhà – cho thuê – dời giao) cho Dự án có tổng mức đầu tư 113 triệu USD này. Với tỷ suất nội hoàn của khu quy hoạch (IRR) khoảng 9,1%, Lotte E&C dự tính thời gian thuê hoàn vốn sẽ mất khoảng 20 năm.

Nhà đầu tư Hàn Quốc này từng rộng rãi lần đãi đằng mong muốn trở thành nhà đầu tư theo hình thức PPP đối sở hữu tuyến đường sắt kết tiếp kiến Hà Nội sở hữu Trung Quốc, cùng thời là tuyến dời vận hàng hóa chủ lực số 2 trong hệ thống đường sắt quốc gia. Lần đầu tiên, công ty này góp ý là vào tháng 9/2015.

Được biết, bên cạnh phương án xã hội hóa do Lotte góp ý, Bộ GTVT đã từng làm việc sở hữu ADB để mua vốn cho giai đoạn II Dự án. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, bây giờ Bộ GTVT cho biết, khu quy hoạch này bây giờ không nằm trong danh mục ưu tiên của ADB.

(Theo Dân trí)

Pin It

Comments are closed.