Nghiên cứu đa số mô tả hình thức trong cuộc họp Đoàn

Anh Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Ảnh - HÀ THANH
Anh Lê Quốc Phong – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, phát biểu ngay lúc đó hội nghị – Ảnh – HÀ THANH

Tại Hội nghị này, đa số ủy viên BTV Trung ương Đoàn phân vân, cho ý kiến riêng về Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X ngay lúc đó Đại hội toàn quốc lần thứ XI và báo cáo tình hình triển khai bắt đầu thí điểm nhiệm kỳ đại hội Đoàn ngay lúc đó 1 số vị trí đặc trưng.

Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X ngay lúc đó Đại hội toàn quốc lần thứ XI với chủ đề: Xây dựng Đoàn vững mạnh; tăng cường giáo dục lý tưởng đa sốh mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; cổ vũ, phát huy thanh niên trong sự nghiệp xây nhà và bảo vệ Tổ quốc.

Dự thảo nêu thành quả công việc Đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi nhiệm kỳ X (2012-2017); kiểm điểm việc bắt đầu nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; các mặt giảm tải trong công việc Đoàn như định hướng, giáo dục thanh niên ko kể đơn vị chưa rõ nét, chất lượng sinh hoạt Đoàn trên địa bàn dân cư còn rẻ và bài học kinh nghiệm liên quan. Đồng thời nêu mục đích, nhiệm vụ đa sốh giải quyết công việc Đoàn và trào lưu thanh thiếu nhi đa số bước 2017-2022.

Dự thảo báo cáo cũng trình ra 9 chương trình, đề án mục đích sẽ bắt đầu trong đa số bước 2017-2022, gồm:

– Đề án Tư vấn, hướng nghiệp và công khai công việc cho thanh thiếu niên đa số bước 2017-2022;

– Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xung kích bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu đa số bước 2017-2022;

– Chương trình thanh niên khởi nghiệp đa số bước 2016-2021;

– Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự xây nhà nông thôn mới đa số bước 2012-2020;

– Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự bảo đảm trật tự an toàn liên lạc đa số bước 2017-2022;

– Đề án phòng ngủ chống ma túy cho thanh thiếu niên, đa số bước 2017-2022;

– Đề án tăng năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu niên Việt Nam đa số bước 2017-2022;

– Đề án Đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ Đoàn, Hội, Đội đa số bước 2015-2020;

– Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dự phòng ngủ chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em.

HÀ THANH

Pin It

Comments are closed.