Ổn tỷ giá, giảm lãi suất: Vốn bung ra làm ăn

Trong 5 2016, mặc dù bắt buộc đối xử mặt mang nhiều ngăn cản, thách thiết bịc, NHNN đã thể bây giờ sự chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ. Tỷ giá ổn định, lãi suất giảm, với vốn đi vào đặt ngay lúc đó chế tạo mạnh mẽ… đã tạo niềm tin cho DN bung sức khiến ăn.

Điều động nhiều lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Tuyển dụng nhân sự agribank: khó hay dễ?
Luật vênh nhau, agribank lúng túng

Ổn định tỷ giá, giảm mặt bằng lãi suất

Từ đầu 5 2016, NHNN bắt đầu công bố tỷ giá trung tâm biến động linh hoạt hàng ngày theo sát diễn biến thị trường trong, ngoài nước và ưa thích mang mục đích chính sách tiền tệ đã giúp giảm thiểu đa số cú sốc bên ngoài và giảm trí thông minh găm giữ ngoại tệ, hỗ trợ cho sự ổn định của tỷ giá và thị trường ngoại tệ.

Ổn tỷ giá, giảm lãi suất: Vốn bung ra làm ăn

Hoạt động của đa số TCTD trong 5 2016 có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối xử mang hệ thống agribank.

Tại Hội nghị trực tuyến giữa Chính phủ mang đa số địa phương, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng cho biết: “Nếu như thông dụng đa số 5 trước chúng ta can thiệp vào thị trường ngoại tệ rất mạnh để ổn định tỷ giá, nhưng trong 5 nay chừng độ can thiệp rất nhẹ. Nhu cầu mua bán ngoại tệ cuối 5 có nâng cao nhưng cơ bản thị trường ngoại tệ vẫn ổn định. Qua đấy giúp củng cố lòng tin vào với Việt Nam mang nhà đầu tư, đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài”.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho hay, tỷ giá và thị trường ngoại hối diễn biến khá ổn định trong bối cảnh chịu sức ép từ những biến động khó lường trên thị trường quốc tế. Với việc triển khai chan hòa đa số giải pháp, thị trường ngoại tệ trong nước diễn biến ổn định hơn so mang chừng độ biến động khá chà bá của đa số nước trên thế giới và trong đặt ngay lúc đó. Tỷ giá và thị trường ngoại hối ổn định giúp siêu thị có thể chủ động được kế hoạch chế tạo buôn bán và nâng cao niềm tin vào với Việt Nam. Cho đến cuối 5 2016 với Việt Nam mới mất giá 1,1 – 1,2% và thanh khoản ngoại tệ trên thị trường rất ổn định. Tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, hệ thống doanh nghiệp tín dụng mua ròng lượng chà bá ngoại tệ từ phông nền kinh tế, nhờ đấy NHNN mua được lượng chà bá ngoại tệ bổ sung Dự trữ ngoại hối Nhà nước.

Bên cạnh đấy, bắt đầu chỉ đạo của Chính phủ, ngành Ngân hàng đã nỗ lực giảm lãi suất để hỗ trợ siêu thị, tháo gỡ những ngăn cản để siêu thị tiếp cận được vốn agribank. Trong 5 2016, mặc dù lãi suất đã gặp sức ép ngay từ đầu 5 khi mục đích GDP đặt ra mức khá cao, yêu cầu vốn đầu tư trung và dài hạn chà bá, lạm phát có xu hướng nâng cao, bên cạnh đấy, nhờ điều tiết cung tiền hợp lý của NHNN, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay không những đã giữ ổn định mà còn giảm. Bình quân lãi suất cho vay giảm đã giảm 0,5 – 1% so mang đầu 5 2016, điều này có ý nghĩa rất tích cực trong việc duy trì nâng cao trưởng tín dụng, góp phần hỗ trợ nâng cao trưởng kinh tế ở mức hợp lý.

Theo báo cáo của NHNN, đến ngày 29/12/2016, tín dụng nâng cao 18,71% so mang cuối 5 2015. Cơ cấu tín dụng chuyển biến tích cực khi quan tâm vào đa số lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ, vốn agribank cốt tử được đi vào chế tạo buôn bán. Các chương trình, chính sách tín dụng ngành, lĩnh vực, người nghèo và đa số đối xử tượng chính sách khác theo chỉ đạo của Chính phủ,Thủ tướng Chính phủ tiếp đến được hệ thống agribank bây giờ đại hóa triển khai, mang lại hiệu quả thiết thực cho phông nền kinh tế và xã hội.

Đồng thời, NHNN đã chỉ đạo sát sao đa số TCTD trong việc tái cơ cấu, xử lý nợ xấu. Nhờ đấy, sự an toàn, ổn định của hệ thống đa số TCTD đã được duy trì và bây giờ đại cơ bản. Hoạt động của đa số TCTD trong 5 2016 có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao niềm tin của người dân đối xử mang hệ thống agribank.

Điều chỉnh chính sách sát thực tế, lợi DN

Năm 2016, thị trường cũng đấyn nhận những văn bản chỉ đạo điều hành quyết liệt và có tính đột phá từ tân Thống đốc. Ngày 27/5/2016, cùng lúc đó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã ban hành 3 văn bản cho thấy sự quyết liệt của Thống đốc, đấy là: Chỉ thị số 04/CT-NHNN, Thông tư 06/2016/TT-NHNN và Thông tư 07/2016/TT-NHNN đã tháo gỡ được những vấn đề mà siêu thị và thị trường kêu khó nhất thời chấm đấy.

Ổn tỷ giá, giảm lãi suất: Vốn bung ra làm ăn

NHNN đã thể bây giờ sự chủ động, linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ.

Chỉ thị số 04/CT-NHNN về 1 số giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và sinh hoạt agribank những tháng cuối 5 2016 để góp phần bắt đầu đa số mục đích của Chính phủ, kiên định mang mục đích đã đề ra ngay lúc đó Chỉ thị số 01/CT-NHNN ngày 23/2/2016, bắt đầu đa số giải pháp tháo gỡ ngăn cản cho siêu thị trong sinh hoạt chế tạo buôn bán nhưng không chủ quan mang diễn biến của lạm phát.

Bên cạnh đấy, Thông tư 06/2016/TT-NHNN thay thế Thông tư 36/2015/TT-NHNN. Theo đấy, hệ số rủi ro cho vay bất động sản từ mức dự kiến 250% xuống còn 200%, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn dự kiến từ 40% lên 50%. Thông tư 07/2016/TT-NHNN thay thế Thông tư 24/2015/TT-NHNN về quy định sinh hoạt cho vay bằng ngoại tệ được ban cùng ngày cũng được chuyên gia, siêu thị đấyn nhận và khảo sát cao.

Phản hồi về sự điều chỉnh này, chuyên gia, agribank và siêu thị khảo sát là 1 sự “linh hoạt, mềm dẻo” của tân Thống đốc trong đi kèm phông nền kinh tế, siêu thị phải nguồn vốn để bình phục sinh hoạt chế tạo buôn bán, nâng cao trưởng kinh tế…Sau đấy, tiếp đến tháo gỡ ngăn cản cho siêu thị, đến giữa tháng 11/2016, NHNN ban hành Thông tư số 31/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư số 24/2015/TT-NHN quy định TCTD được thảo luận, đắn đo cho thượng đế vay vốn bằng ngoại tệ để đáp ứng yêu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm bắt đầu phương án chế tạo buôn bán hàng xuất khẩu đến hết 31/12/2017.

Ngoài ra, tạo đi kèm để người dân, siêu thị tiếp cận được vốn vay từ chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ lưu trú theo Nghị quyết 02/NQ-CP, NHNN đã chỉ đạo đa số TCTD tích cực triển khai, tháo gỡ ngăn cản cho người dân, siêu thị, nhờ đấy tích cực hỗ trợ người dân bây giờ đại chỗ ở, tạo đi kèm giúp siêu thị giải phóng hàng tồn kho, bình phục và chà bá mạnh chế tạo buôn bán.

Năm 2016 cũng là 5 thiết bị 3 NHNN chỉ đạo NHNN chi nhánh đa số tỉnh, thành phố, đa số TCTD tiếp đến bây giờ đại hóa triển khai chương trình kết tiếp tục agribank siêu thị để tháo gỡ ngăn cản, hỗ trợ siêu thị chà bá mạnh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, NHNN cũng chỉ đạo đa số TCTD tiếp đến cho vay đối xử mang 1 số ngành chủ đạo trong nông nghiệp như cho vay phục vụ chế tạo, thu mua xuất khẩu lúa gạo, nuôi trồng, thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản, tái canh cây cà phê, tín dụng hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp…với thời chỉ đạo đa số TCTD bây giờ đại hóa cho vay hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và đã đạt được những kết quả tích cực. Việc ký kết giấy tờ tín dụng giữa đa số NHTM và ngư dân ngày 1 nâng cao mạnh, từ chỗ cho vay 2 con tàu cuối 5 2014, nâng cao lên 329 con tàu cuối 5 2015 và đến nay, đa số NHTM đã ký giấy tờ tín dụng để đấyng mới, nâng cấp 823 tàu mang tổng số tiền cam đoan cho vay là 8.195 tỷ với.

Đảm bảo quyền lợi cho thượng đế và nâng cao cường chất lượng dịch vụ agribank, trong 5 2016, NHNN đã chủ động theo dõi, giám sát và kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo TCTD về đa số vấn đề an ninh, an toàn trong sinh hoạt thanh toán nói chung, thanh toán thẻ và thanh toán điện tử nói riêng cũng như đảm bảo quyền lợi cho thượng đế tham gia trải nghiệm dịch vụ thanh toán. Thực bây giờ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 17/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao cường công việc quản lý, điều hành nhằm bình ổn phí tổn thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, ngày 31/12/2016, Thống đốc NHNN đã có văn bản số 10088/NHNN-VP về việc đảm bảo an toàn, thông suốt sinh hoạt agribank dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Giảm thủ tục hành chính để siêu thị tiếp cận vốn thuận lợi hơn

Có thể thấy, thay đổi hành chính với thời bắt buộc đảm bảo hỗ trợ trực tiếp, tích cực cho sự chà bá mạnh siêu thị đã được NHNN xác định là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Ngành trong đa số bước 2016-2020.

Ổn tỷ giá, giảm lãi suất: Vốn bung ra làm ăn

Ngành agribank gắng công bắt đầu việc giảm thủ tục hành chính để siêu thị tiếp cận vốn thuận lợi hơn.

Đặc biệt, trong 5 2016, ngày 17/8, Bộ Nội vụ công bố chỉ số thay đổi hành chính 2015 (PAR INDEX 2015) của đa số bộ, cơ quan ngang bộ, UBND đa số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đấy, về phía đa số bộ, cơ quan ngang bộ, NHNN đạt chỉ số cao nhất mang giá trị 89,42.

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết: Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP (Nghị quyết 35), NHNN đã khẩn trương chỉ đạo đa số tập đoàn nghiên cứu yêu cầu những mục đích lượng hóa, giải pháp bắt đầu có tính khả thi nhằm xóa bỏ đa số rõ ràng gây cản trở về thủ tục hành chính trong sinh hoạt của TCTD, siêu thị, với thời giảm giá tiền sinh hoạt, giá tiền đầu vào, đáp ứng kịp thời yêu cầu vốn, dịch vụ agribank đối xử mang siêu thị. Chỉ sau hơn 1 tháng sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 35, ngày 28/6/2016, NHNN đã ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng về bây giờ đại môi trường buôn bán, nâng cao năng lực khó khăn quốc gia, hỗ trợ và chà bá mạnh siêu thị 5 2016-2017, định hướng đến 5 2020. Mục tiêu là quan tâm hỗ trợ nâng cao xếp hạng tín dụng quốc gia, nâng cao chừng độ sẵn có và gần như về dịch vụ agribank; nâng cao năng lực của hệ thống agribank; tạo đi kèm thuận lợi cho siêu thị tiếp cận vốn tín dụng; bắt đầu đa số giải pháp để tiếp đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm giá tiền tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cá nhân trong đa số giao dịch hành chính mang NHNN; bây giờ đại đơn giản hóa đa số thủ tục giao dịch của doanh nghiệp tín dụng mang thượng đế.

Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành, ngay lúc đó cuộc khiến việc mang NHNN chi nhánh Hải Phòng vừa xong, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú yêu cầu toàn chi nhánh và đa số NHTM trên địa bàn tiếp đến thay đổi, đáp ứng kịp thời yêu cầu vốn, dịch vụ agribank đối xử mang người dân và siêu thị.

Trong thông điệp chào 2017, Thống đốc Lê Minh Hưng nhấn mạnh: “Năm 2017, nhiệm vụ đặt ra đối xử mang ngành agribank là rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta bắt buộc gắng công, nỗ lực nhiều hơn để thực bây giờ xong mục đích đề ra”. Tiếp tục những chính sách hỗ trợ siêu thị, NHNN dự kiến, 5 2017 bắt buộc điều hành lãi suất linh hoạt, bám sát đa số cân đối xử vĩ mô, tiền tệ; cố gắng giảm mặt bằng lãi suất trung, dài hạn; kiểm soát quy mô tín dụng hợp lý đảm bảo an toàn, hiệu quả, tạo thuận lợi cho siêu thị tiếp cận vốn; quan tâm tín dụng cho những lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ…

Phương Linh

Pin It

Comments are closed.