Quyết định của Bộ trưởng Công Thương: Dân nhập ô tô mừng rỡ

Nhập khẩu ô tô tới đây sẽ không cần phải có Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận chuyển vận cấp.

Quy định nhập ô tô phải có giấy ủy quyền gây tranh cãi

Bộ Công Thương cần khiến cho rõ giá trị hiệu lực của Thông tư 20
Thông tư 20: Bộ Công Thương vẫn chờ chỉ đạo

Bộ Công Thương lỡ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT ngày 12/5/2011 quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người dòng từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Thông tư mới đã bãi bỏ khoản 2 Điều 1 của Thông tư 20. Cụ thể, Bộ Công Thương đã bỏ quy định thương nhân nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống phải có Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô đủ điều kiện do Bộ Giao thông Vận chuyển vận cấp.

nhập khẩu tô tô,ôtô, giấy ủy quyền chính hãng
Nhập khẩu ô tô vẫn cần có giấy ủy quyền chính hãng.

Việc bỏ quy định về Giấy chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô này, theo đánh giá của 1 số nhà hàng, là không có nhiều ý nghĩa về quy trình thủ tục pr. Tuy nhiên, điều này sẽ khiến cho dân buôn ô tô nhập khẩu mừng rỡ vì việc nhập khẩu, thông quan sẽ vượt tầm cỡ dễ dàng hơn.

Bởi, thực tế từ giữa năm 2016, Bộ Giao thông Vận chuyển vận đã có phân vân nêu rõ thông tư 19 của Bộ GTVT quy định về bảo hành, bảo dưỡng xe ôtô của cơ sở cung ứng, thương nhân nhập khẩu xe ôtô đã hết hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Việc Bộ GTVT bỏ quy định về bảo hành bảo dưỡng ô tô, trong khi Thông tư 20 của Bộ Công Thương vẫn giữ nguyên khiến Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính “lúng túng” khi khiến cho thủ tục nhập ô tô.

Đầu năm 2017, Bộ Tài chính đã phải có văn bản gửi Bộ GTVT khiến cho rõ việc cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo hành bảo dưỡng để không gây khó cho nhà hàng, khi mà Thông tư 20 của Bộ Công Thương vẫn còn quy định này.

Như vậy, có việc sửa 1 phần Thông tư 20, thì vướng mắc của hải quan khi khiến cho thủ tục nhập khẩu ô tô đã được tháo gỡ.

Còn nhập khẩu ô tô vẫn phải tuân thủ quy định vốn dậy sóng dư luận từ năm ngoái của Thông tư 20. Đó là chấp hành thương nhân nhập khẩu ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống khi khiến cho thủ tục nhập khẩu, phải có Giấy chỉ định hoặc Giấy ủy quyền là nhà nhập khẩu, nhà chế tạo của chính hãng cung ứng, pr dòng ô tô ấy,…

Quy định này khiến nhiều nhà hàng chẳng thể xin được giấy ủy quyền chính hãng cần đã rời bỏ thị trường.

L.Bằng

Pin It

Comments are closed.