Rắc rối có phía Trung Quốc, xí nghiệp 12.000 tỷ lỗ nặng

– Bộ Công Thương giới thiệu kết luận về phân tích họp hành quản lý đầu tư xây biệt thự Dự án Nhà máy phân phối Đạm Ninh Bình và vận động phân phối quảng cáo của Công ty nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên Đạm Ninh Bình. Kết luận đã chỉ ra 1 số sai phạm, khuyết điểm trong họp hành quản lý đầu tư xây biệt thự và vận động phân phối quảng cáo khi căn phòng này.

Đạm Ninh Bình lỗ 2.000 tỷ trong 4 5, Đạm Hà Bắc lỗ sắp 700 tỷ trong 1 5

Bộ Công Thương đã giới thiệu Kết luận về phân tích họp hành quản lý đầu tư xây biệt thự Dự án Nhà máy phân phối Đạm Ninh Bình và vận động phân phối quảng cáo của Công ty nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên Đạm Ninh Bình.

Kết luận phân tích đã chỉ ra 1 số sai phạm, khuyết điểm trong họp hành quản lý đầu tư xây biệt thự Dự án Nhà máy phân phối Đạm Ninh Bình và vận động phân phối quảng cáo của Công ty nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên Đạm Ninh Bình.

Rắc rối với phía Trung Quốc, nhà máy 12.000 tỷ lỗ nặng

Cụ thể, Tổng nhà hàng Hóa chất Việt Nam (nay là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam) thông qua điều chỉnh căn phòng trên cơ sở thành tựu khảo sát hiệu quả tài chính giá trung bình, tiềm ẩn phổ biến cụ thể rủi ro, họp hành dự đoán còn tránh. Ngoài ra, việc bổ nhậm Giám đốc Ban quản lý căn phòng chưa chưa tuân thủ quy định.

Kết luận phân tích cũng chỉ ra phổ biến vướng mắc trong hầu hết bước thực hiện căn phòng này sở hữu nhà thầu Trung Quốc là Tổng nhà hàng Thiết kế và Thầu khoán Hoàn Cầu.

Chẳng hạn, chủ đầu tư cấp than cho nhà thầu dành cho chạy thử vượt so sở hữu Hợp cùng EPC. Qua phổ biến lần đàm phán Chủ đầu tư và Nhà thầu vẫn chưa tương đương được giá trị và nghĩa vụ của mỗi một phí đối xử sở hữu lượng than chạy thử cấp vượt. Hợp cùng EPC còn có điểm thụ động cho Chủ đầu tư về nghĩa vụ của nhà thầu khi vượt lượng than chạy thử.

“Đây là 1 trong số hầu hết căn do của việc chưa quyết toán được Hợp cùng EPC”, Bộ Công Thương lưu tâm.

Đáng đế ý, nhà thầu EPC xây dựng chậm tiến độ so sở hữu Hợp cùng đã ký là 420 ngày. Điều này làm phát sinh giá thành, riêng số tiền lãi vay đã trả trong thời gian Hợp cùng EPC bị kéo dài là 527 tỷ cùng. Đến nay Chủ đầu tư và Nhà thầu đã tiến hành đàm phán qua phổ biến phiên nhưng việc xác định giá trị phạt chậm tiến độ theo quy định của Hợp cùng EPC chưa được hai phí tương đương.

Một tin tức chú trọng khác là chủ đầu tư nhận bàn giao tạm thời nguyên trạng công thương từ Nhà thầu khi hầu hết thông số kỹ thuật “chưa đạt theo Báo cáo nghiên cứu khả thi của căn phòng và Hợp cùng EPC đã ký”. Dây chuyền thiết bị vận động chưa ổn định, số ngày chạy máy và công suất không đạt theo Báo cáo nghiên cứu khả thi được thông qua.

Đến thời điểm thực khi, sau hơn 4 5 vận hành hiện đái hóa nhưng Chủ đầu tư và Nhà thầu chưa tiến hành ký nghiệm thu bàn giao Dự án chính trang thiết bịc và vẫn đang trong hầu hết bước tiếp đến đàm phán để xử lý hầu hết tồn khi của Dự án. Chủ đầu tư và Nhà thầu vẫn chưa tương đương được nghĩa vụ của mỗi một phí đối xử sở hữu các vấn đề phát sinh trong hầu hết bước thực hiện pháp lý nên Dự án chưa được quyết toán.

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Ban quản lý căn phòng Nhà máy Đạm Ninh Bình và Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình chưa kịp thời xử lý các thay thế phát sinh, còn 1 số khuyết điểm trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Dự án.

Kết quả là phân phối quảng cáo của Công ty nghĩa vụ hữu hạn 1 thành viên Đạm Ninh Bình liên tục lỗ từ 5 2012 đến 5 2015.

Theo Báo cáo nghiên cứu khả thi lỗ lịch trình được đặt ra trong 3 5 đầu là 1.025 tỷ cùng (quy đổi theo tỷ giá ngày 31/12/2014). Trên thực tế, tổng lỗ lũy kế từ khi Nhà máy đi vào phân phối 5 2012 đến ngày 31/12/2014 theo báo cáo tài chính ghi nhận là 1.719 tỷ cùng, vượt so sở hữu số lỗ lịch trình là 694 tỷ cùng.

Cũng theo Báo cáo nghiên cứu khả thi, từ 5 trang thiết bị 4 trở đi công thương sẽ có lãi nhưng thực tế 5 2015 (5 trang thiết bị 4) Công ty lỗ 364 tỷ cùng.

Như vậy, đến thời điểm thực khi, Dự án không có hiệu quả về kinh tế, dẫn đến tình trạng tạm giới hạn phân phối, người thực tập thực hiện nghỉ luân phiên, không bảo đảm hiệu quả về mặt xã hội.

Bộ Công Thương chấp nhận kiểm điểm làm rõ nghĩa vụ hàng ngũ, cá nhân có liên quan đến các sai phạm, khuyết điểm; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của luật đất đai.

Lương Bằng

Pin It

Comments are closed.