Sếp dầu khí trốn đi nước ngoài: Hưởng lương thưởng sắp 600 triệu

Ông Lê Chung Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc Tổng nhà hàng Điện lực dầu khí Việt Nam đã bỏ trốn đi nước ngoài từ tháng 10/2016. Báo cáo mới nhất của DN này cập đất nước của những ninja mức thu nhập sắp 600 triệu đồng của ông này năm 2015 đã được quyết toán chính thức.

Mối liên lạc sếp dầu khí Lê Chung Dũng có Trịnh Xuân Thanh

Sếp Dầu khí Lê Chung Dũng trốn mất hút du học Singapore?
Sau Lê Chung Dũng, Vũ Đình Duy, bao nhiêu ‘sếp’ DN bự bị thấp thoát xuất cảnh?
Sẽ thải hồi ông Lê Chung Dũng

Tổng nhà hàng điện lực Dầu khí Việt Nam (PV-Power) lỡ có Báo cáo Thực trạng quản trị và cơ cấu công ty năm 2016, trong ấy có cập đất nước của những ninja tình hình lương thưởng của lãnh đạo nhà hàng.

Theo ấy, ông Lê Chung Dũng, cựu Phó Tổng giám đốc PV-Power cũng được liệt kê trong danh sách này. Cụ thể, ông Lê Chung Dũng có tổng thu nhập cả năm là 586 triệu đồng (bao hàm 495 triệu tiền lương và 91 triệu tiền thưởng và những chế độ khác).

ông lê chung dũng, sếp dầu khí trốn đi nước ngoài,cán bộ trốn đi nước ngoài
Ông Lê Chung Dũng trốn đi nước ngoài từ tháng 10/2016

Mức lương, thưởng ông Dũng nhận được vẫn thuộc hàng cao nhất trong dàn lãnh đạo PV-Power. Tuy nhiên, đây là con số đã được quyết toán chính thức của 2015 khi ông Dũng khiến cho hầu hết 12 tháng lúc đó DN.

Được biết, quyết toán tiền bạc 2016 đang được DN này bắt đầu. Theo ấy, việc quyết toán lương cho ông Dũng được tính mức tiền lương cơ bản theo Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 và thời gian khiến cho việc thực tế của ông Dũng lúc đó DN. Với mức lương 29 triệu/tháng của phó tổng giám đốc, thời gian khiến cho việc chỉ hơn 9 tháng. Tính ra số tiền ông Dũng thực nhận chỉ xấp xỉ 280 triệu đồng trong năm 2016.

Ông Lê Chung Dũng nguyên phó tổng giám đốc Tổng nhà hàng xây lắp đặt dầu khí (PVC) được điều động và thăng cấp chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam từ tháng 01/2011.

Ngày 10/10/2016, ông Lê Chung Dũng có Đơn gửi Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam xin được nghỉ phép 15 ngày để giải quyết công việc gia đình, không nêu rõ địa chấm nghỉ phép.

Tuy nhiên, hết thời hạn nghỉ phép, ông Lê Chung Dũng đã không đến cơ quan khiến cho việc mà lại tiếp tục có duy nhất gửi Tổng Công ty xin đi học khóa dự bị MBA của mẫu giáo Đại học SP Jain School Of Management lúc đó Singapore trong thời gian 06 tháng, ngày nhập học 20/10/2016.

Sau khi nhận được duy nhất xin đi học ở nước ngoài của ông Lê Chung Dũng, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã không buộc phải khiến cho và nhiều lần liên lạc (qua điện thoại, email) cũng như gửi những văn bản chấp nhận ông Lê Chung Dũng trở lại Tổng Công ty để tiếp tục khiến cho việc và giải quyết những thủ tục liên quan nhưng ông Lê Chung Dũng vẫn chưa trở lại Tổng Công ty khiến cho việc.

Thời chấm này cũng là thời hạn thăng cấp lại chức vụ Phó tổng giám đốc ứng xử có ông Lê Chung Dũng, vì những lý do nêu trên cần theo quy định quản lý cán bộ ông Lê Chung Dũng không được thăng cấp lại và không còn là Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Tổng nhà hàng Điện lực dầu khí cũng đã thải hồi và khai trừ Đảng ông Lê Chung Dũng vì tự ý đi nước ngoài.

Lương Bằng

Pin It

Comments are closed.