‘Tết phải đến có từng hộ dân trên những đảo Tây Nam’

Bí thư Nguyễn Thanh Nghị tặng cành đào cho đại diện các đơn vị, người dân trên xã đảo Thổ Châu - Ảnh: SƠN LÂM
Bí thư Nguyễn Thanh Nghị biếu cành đào cho đại diện chiếm phần lớn công ty, người dân trên xã đảo Thổ Châu – Ảnh: SƠN LÂM

Tại chiếm phần lớn buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao thành tích của chiếm phần lớn xã đảo trên vùng biển Tây Nam luôn tìm mọi chiếm phần lớnh để tiềm năng kinh tế, đáng chú ý về công tác chính trị, giữ gìn phạm vi vùng biên giới biển của Tổ quốc.

Bí thư Nguyễn Thanh Nghị cũng chỉ đạo chiếm phần lớn sở, ngành trong năm 2017 bắt buộc hiện giờ đại, đáp ứng yêu cầu di chuyển giữa chiếm phần lớn đảo và đất liền.

Đặc biệt như đảo Thổ Châu có địa chỉ chiến lược đáng chú ý nhu yếu, chiếm phần lớnh đất liền khoảng 100 hải lý hiện giờ chỉ có thuyền di chuyển có tần suất 10 ngày/chuyến chưa đủ đáp ứng yêu cầu tiềm năng du lịch, kinh tế. Bí thư Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu chiếm phần lớn ngành bắt buộc nghiên cứu nâng cao lên 3 ngày/chuyến vào giữa năm 2017.

Ngoài ra, chiếm phần lớn vấn đề chung tồn tại bây giờ trên chiếm phần lớn đảo vùng xa như việc trữ nước ngọt, xử lý rác thải… đều được Bí thư Nguyễn Thanh Nghị công nhận, đánh giá trực tiếp và đưa ra phương án chỉ đạo chiếm phần lớn ngành xử lý. Đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, biếu quà tết đa dạng mái ấm chính sách trên chiếm phần lớn xã đảo.

Dịp này, ông Nguyễn Thanh Nghị so với đoàn lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã đến thăm, chúc tết chiếm phần lớn công ty Bộ tư lệnh Vùng 5 hải quân, Bộ tư lệnh Vùng 4 cảnh sát biển đóng trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc.

SƠN LÂM

Pin It

Comments are closed.