Thành lập Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Trung tâm này sẽ có công năng tư vấn, hỗ trợ, kết đấu đa số ý tưởng thanh niên làm cho kinh tế. Cụ thể: quản lý đa số nguồn vốn đầu tư, cho vay của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam hoặc được ủy thác bắt đầu đa số khâu công việc cho thanh niên làm cho kinh tế; tư vấn, hỗ trợ và đào tạo kỹ năng cho thanh niên triển khai bắt đầu ý tưởng buôn bán, có lộ trình buôn bán giá trung bình mong muốn được khởi sự buôn bán riêng; kết đấu đa số đơn vị, siêu thị để hỗ trợ thanh niên lớn mạnh ý tưởng buôn bán; thiết lập và đơn vị bắt đầu đa số hoạt động định hướng cho xu thế thanh niên khởi nghiệp sáng chế trên cả nước; là đầu mối nhấc máy và phối hợp sở hữu đa số bộ, ngành, đơn vị trong việc triển khai bắt đầu đa số ý tưởng liên quan đến cuộc họp khởi nghiệp sáng chế của thanh niên.

Trung tâm có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc do thường trực Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam bổ nhiệm, phân công trên cơ sở nhu cầu của Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn và được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Trung tâm có 5 phòng ngủ chuyên môn, nghiệp vụ để quản lý và đơn vị bắt đầu đa số nhiệm vụ theo đa số lĩnh vực cuộc họp (hành chính-nhân sự; tư vấn-hỗ trợ buôn bán; truyền thông-đào tạo; đánh giá-giám sát và kế toán-tài vụ).

Cũng trong ngày 14-3, Trung ương Hội LHTN Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác sở hữu Uber để đơn vị chương trình UberEXCHANGE – khởi nghiệp tuyệt vời, sở hữu mục đích truyền đạt đa số kinh nghiệm khởi nghiệp từ điều hành, pháp lý, truyền thông, hoạch định chính sách, phân bổ mẫu căn nhà, trở thành đa số kiến thức đào tạo thiết thực và dẫn đầu đến cho đa số siêu thị khởi nghiệp của thanh niên Việt Nam.

ĐỨC BÌNH – HÀ THANH

Pin It

Comments are closed.