Thị thực điện tử có gì mới so sở hữu thông thường?

Theo Bộ Công an, thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh lúc đấy Việt Nam có siêu đa dạng chấm mới so mang thị thực thông thường.

Mang tiền, vàng xuất nhập cảnh không khai báo, phạt ra sao?

Doanh nghiệp Việt hay ‘lừa’ người nước ngoài?

Như đã tin liên quan, kể từ ngày 1-2-2017 tới đây, Bộ Công an chính thức triển khai thí chấm việc cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài lúc đấy Việt Nam, dựa trên Nghị quyết số 30/2015/QH14.

Điều đấy đồng nghĩa người nước ngoài sẽ có quyền chọn lựa đề nghị cấp thị thực thông thường theo quy định của Luật nhập xuất cảnh hoặc đề nghị cấp thị thực điện tử.

Theo Bộ Công an, so mang cấp thị thực thông thường dựa trên quy định của Luật nhập xuất cảnh, việc cấp thị thực điện tử có siêu đa dạng chấm mới. Cụ thể:

Về hình thức thị thực: Luật nhập xuất cảnh quy định thị thực dán vào hộ chiếu hoặc cấp rời; Nghị quyết quy định thị thực điện tử là 1 cái thị thực mới, được cấp cho người nước ngoài qua hệ thống giao thiệp điện tử.

Thị thực điện tử có gì mới so với thông thường?

Theo Bộ Công an, thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh lúc đấy Việt Nam có siêu đa dạng chấm mới so mang thị thực thông thường. Ảnh minh họa.

Về giá trị và thời hạn thị thực: Luật nhập xuất cảnh quy định thị thực có giá trị nhập cảnh 1 lần hoặc đa dạng lần, thời hạn đồng cảm mang mục tiêu nhập cảnh (tối đa không siêu 5 năm) và không di chuyển đổi mục tiêu.

Trong khi đấy, Nghị quyết quy định thị thực điện tử có giá trị 1 lần, không siêu 30 ngày, ứng dụng mang người nước ngoài vào Việt Nam mang các mục tiêu đồng cảm mang luật xây dựng Việt Nam. Người cấp thị thực điện tử, sau khi nhập cảnh Việt Nam, giả dụ đề nghị cấp thị thực mới thì được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết theo quy định của Luật nhập xuất cảnh.

Về điều kiện cấp thị thực: Luật nhập xuất cảnh quy định điều kiện cấp thị thực buộc phải có cơ quan, corporation, cá nhân mời, bảo lãnh, có hộ chiếu hoặc pháp lý có giá trị di chuyển động quốc tế và có pháp lý toát lên mục tiêu nhập cảnh mang 1 số 1 vài trường hợp cụ thể (đầu tư, thực tập, lao động…). Nghị quyết quy định người nước ngoài được cấp thị thực điện tử giả dụ có hộ chiếu hợp thức.

Về thẩm quyền cấp thị thực: Theo quy định của Luật nhập xuất cảnh, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao cấp thị thực mới cho người nước ngoài lưu trú lúc đấy Việt Nam; cơ quan có thẩm quyền thị thực của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho người đang ở nước ngoài; doanh nghiệp kiểm soát xuất nhập cảnh lúc đấy cửa khẩu (thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng) cấp thị thực ứng xử mang 1 vài trường hợp người nước ngoài được nhận thị thực lúc đấy cửa khẩu quốc tế. Việc cấp thị thực của cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của người Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp kiểm soát xuất nhập cảnh được bắt đầu theo thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh (sau khi xét thông qua nhân sự).

Trong khi đấy Nghị quyết quy định cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) có thẩm quyền cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài đang ở nước ngoài qua hệ thống giao thiệp điện tử và người nước ngoài được tự in thị thực điện tử đấy.

Ngoài ra, Nghị quyết quy định người đề nghị cấp thị thực điện tử buộc phải nộp lệ giá cả cấp thị thực qua tài khoản agribank. Phí cấp thị thực không được hoàn trả trong 1 vài trường hợp không được cấp.

Bắt đầu từ tháng 2-2017, công dân của 40 quốc gia được chọn lựa sẽ có thể xin thị thực trực tuyến ưng chuẩn cổng tin liên quan điện tử về xuất nhập cảnh (http://www.xuatnhapcanh.gov.vn hoặc http://www.immigration.gov.vn) thay vì buộc phải đến trực diện cơ quan đại diện Việt Nam lúc đấy nước ngoài hoặc cửa khẩu quốc tế.

Người đề nghị cấp thị thực điện tử chỉ buộc phải truy cập vào trang web trên, khai tin liên quan theo loại, chuyển vận ảnh và trang nhân thân hộ chiếu. Mức giá cả cấp thị thực là 25USD và được nộp thẳng vào tài khoản quy định.

Trong thời hạn 3 ngày làm cho việc kể từ khi nhận đủ tin liên quan và giá cả, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải đáp yêu cầu.

Ngoài cấp thị thực điện tử theo buộc buộc phải làm cho cá nhân, cổng tin liên quan cũng đấu nhận việc cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, corporation mời, bảo lãnh. Các corporation này trước khi đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài buộc phải đăng ký tài khoản điện tử.

(Theo PLO)

Pin It

Comments are closed.