Tiền thưởng Tết trừ vào thu nhập chịu thuế của công ty

Tổng cục Thuế lỡ có công văn chỉ dẫn Cục Thuế chiếm phần lớn tỉnh, khu căn hộ trực thuộc Trung ương về việc hạch toán chi phúc lợi của siêu thị (DN).

‘Sống sót’ qua Tết dù chồng chỉ được thưởng 1 triệu đồng
Một corporation bất động sản thưởng Tết cho nhân viên 1,2 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thuế, căn cứ vào Nghị định số 91/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều tại thời điểm Nghị định về thuế quy định chiếm phần lớn khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực diện cho người thực tập mà siêu thị có hóa đơn, chứng từ theo quy định như: Chi đám hiếu, hỷ của bản thân và tổ ấm người thực tập; chi hỗ trợ tổ ấm người thực tập bị ảnh hưởng bởi vì thiên tai, địch họa, tai nạn, ốm đau; chi khen thưởng con cái của người thực tập có thành tích giá trung bình trong thực tập; chi hỗ trợ pttt vận động ngày lễ, tết cho người thực tập và đa số khoản chi có tính chất phúc lợi khác theo quy định của Bộ Tài chính thì tổng số chi không cực kỳ 1 tháng lương bình quân thực tế tiến hành trong 5 tính thuế.

Tiền thưởng Tết trừ vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp

Ngoài ra, Nghị định 91 cũng quy định, quỹ phúc lợi, khen thưởng của người thực tập tối đa không cực kỳ 3 tháng tiền lương bình quân tiến hành, trường hợp lợi nhuận tiến hành bằng lợi nhuận kế hoạch.

Trong giả dụ lợi nhuận tiến hành vượt lợi nhuận kế hoạch thì được trích thêm quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 20% lợi nhuận tiến hành vượt lợi nhuận kế hoạch, nhưng tối đa không cực kỳ 3 tháng tiền lương bình quân tiến hành.

Căn cứ vào chiếm phần lớn quy định nêu trên, siêu thị tính vào pttt được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập siêu thị đối với khoản chi có tính chất phúc lợi trực diện cho người thực tập trường hợp có hầu hết hóa đơn, chứng từ và tổng chi không cực kỳ 1 tháng lương bình quân thực tế tiến hành trong 5 tính thuế.

Đối với siêu thị Nhà nước, Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước trong 5 có chiếm phần lớn khoản chi có tính chất phúc lợi trực diện cho người thực tập đã tính vào pttt được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập siêu thị theo quy định nêu trên, trường hợp siêu thị có trích lập quỹ phúc lợi theo quy định thì nên đảm bảo đề ra 1 khoản chi phúc lợi không hạch toán trùng từ hai nguồn (tính vào pttt và nguồn quỹ phúc lợi).

Theo dan tri

Tag :

Pin It

Comments are closed.