Tổng thống Israel thăm dự án xã hội cho người khuyết tật

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân Nechama Rivlin thăm hỏi sức khoẻ bé Vũ Phương Uyên bị bệnh bại não tại dự án xã hội hỗ trợ cho người khuyết tật tại Q.2 - Ảnh: HỮU KHOA
Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân thăm hỏi sức khoẻ bé Vũ Phương Uyên bị bệnh bại não – Ảnh: HỮU KHOA

Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và phu nhân Nechama Rivlin đã giao lưu và đàm đạo với đa số thành viên trọng tâm Fablab (dự án xã hội hỗ trợ cho người khuyết tật tại Quận 2).

Các bạn thành viên Fablab cho quà lưu niệm cho Tổng thống Israel và phu nhân. Các bạn cũng công khai cái ghế dành cho bé Vũ Phương Uyên do Fablab phát minh. Tổng thống Israel và phu nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe bé Vũ Phương Uyên (bị bệnh bại não).

Một bạn khuyết tật cho tranh tự vẽ cho Tổng thống Israel và phu nhân. Trước khi chia tay, Tổng thống Ruvi Rivlin và phu nhân chụp ảnh kỉ niệm với đa số thành viên Fablab.

Một em khuyết tật tại dự án xã hội hỗ trợ cho người khuyết tật tại Q.2 tặng tranh tự vẽ cho Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân Nechama Rivlin - Ảnh: HỮU KHOA
Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và phu nhân nhận tranh vẽ – Ảnh: HỮU KHOA
Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin và Phu nhân Nechama Rivlin đến thăm dự án xã hội hỗ trợ cho người khuyết tật tại Q.2 - Ảnh: HỮU KHOA
Quang cảnh buổi đàm đạo tại trọng tâm Fablab – Ảnh: HỮU KHOA

HỮU KHOA

Pin It

Comments are closed.