Từ 2/2017: Những điều chỉnh về tiền lương và bảo hiểm

Ban hành mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập ấyng BHXH; chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thiện bổn phận quân sự và công an, thanh niên tình nguyện; họp đột xuất huấn luyện an toàn, khiến cho sạch khiến cho việc trong Bộ Quốc phòng vệ sinh; thời gian thử nghiệm theo chức danh việc khiến cho viên chức ngành y…

2017: Hàng loạt thay đổi về tiền lương

Các quy định về tiền lương buộc phải biết
Năm 2017: 4 chính sách tiền lương sẽ có hiệu lực

Dưới đây là 4 chính sách khiến cho việc, tiền lương có hiệu lực từ tháng 2/2017:

1. Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng ấyng BHXH.

Cụ thể, Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã ấyng BHXH 2017

Theo ấy, có 2 group đối xử tượng được điều chỉnh tiền lương ấyng bảo hiểm xã hội.

Với người tham dự BHXH chấp hành hoặc đang bảo lưu thời gian tham dự BHXH, có thời gian ấyng BHXH theo chế độ tiền lương do người ở khiến cho việc băn khoăn, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017.

Từ 2/2017: Những điều chỉnh về tiền lương và bảo hiểm
Sẽ có rộng rãi chính sách về tiền lương và bảo hiểm được điều chỉnh trong tháng 2/2017

Cụ thể, tiền lương tháng đã ấyng bảo hiểm xã hội đối xử với group đối xử tượng trên được điều chỉnh theo công thức sau:

Từ 2/2017: Những điều chỉnh về tiền lương và bảo hiểm

Trong ấy, mức điều chỉnh tiền lương đã ấyng BHXH của năm tương ứng được tiến hành như sau:

Với người tham dự BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017.

Thu nhập tháng đã ấyng BHXH đối xử với group đối xử tượng trên điều chỉnh theo công thức sau:

Từ 2/2017: Những điều chỉnh về tiền lương và bảo hiểm

Trong ấy, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã ấyng BHXH của năm tương ứng được tiến hành như sau:

Từ 2/2017: Những điều chỉnh về tiền lương và bảo hiểm

2. Chính sách hỗ trợ thanh niên hoàn thiện bổn phận quân sự và công an, thanh niên tình nguyện.

Thông tư 43/2016/TT-BLĐTBXH quy định chính sách hỗ trợ học nghề tới thanh niên hoàn thiện bổn phận quân sự, bổn phận công an, thanh niên tình nguyện hoàn thiện nhiệm vụ tiến hành chương trình, căn hộ nghỉ dưỡng tiềm năng kinh tế – xã hội (gọi tắt là thanh niên).

Theo ấy, thanh niên có nhu cầu tham dự học nghề trình độ sơ cấp dưới 3 tháng được các cơ sở giáo dục việc khiến cho tập đoàn đào tạo nghề trình độ sơ cấp và chi hỗ trợ kinh phí học nghề, chi hỗ trợ tiền ăn, vận động theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ Tài chính.

Thanh niên có nhu cầu tham dự học nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng sẽ được hỗ trợ theo quy định của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối xử với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn là, giảm học phí, hỗ trợ giá niêm yết khiến cho việc từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Ngoài ra, thanh niên thuộc đối xử tượng quy định lúc khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối xử với học trò, học trò được vay vốn để tham dự đào tạo nghề trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

3. Ban hành họp đột xuất huấn luyện an toàn, khiến cho sạch khiến cho việc

Cụ thể, Thông tư 02/2017/TT-BQP quy định và chỉ dẫn yếu tố về họp đột xuất huấn luyện an toàn, khiến cho sạch khiến cho việc trong Bộ Quốc phòng vệ sinh.

Đối tượng điều chỉnh là người chỉ huy (người ở khiến cho việc) và quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng vệ sinh, khiến cho việc hợp đồng, người thử việc, người học nghề, tập nghề để khiến cho việc (người khiến cho việc) lúc cơ quan, nhà hàng, nhà hàng (kể cả nhà hàng liên doanh với nước ko kể) thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng vệ sinh.

Các đối xử tượng trên được phân thành 6 group khác nhau. Thời gian huấn luyện lần đầu được quy định như sau:

Ít nhất là 16 bây chừ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối xử với group 1, group 4.

Ít nhất là 48 bây chừ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra đối xử với group 2.

Ít nhất là 24 bây chừ, bao gồm cả thời gian kiểm tra đối xử với group 3.

Ít nhất là 56 bây chừ, bao gồm cả thời gian kiểm tra (Trong ấy, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế khiến cho việc ít nhất là 40 bây chừ, nội dung huấn luyện an toàn, khiến cho sạch khiến cho việc ít nhất là 16 bây chừ) đối xử với group 5.

Ít nhất là 4 bây chừ ko kể nội dung đã được huấn luyện về an toàn, khiến cho sạch khiến cho việc đối xử với group 6.

4. Thời gian thử nghiệm theo chức danh việc khiến cho viên chức ngành y

Cụ thể, Thông tư 43/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định thời gian thử nghiệm theo chức danh việc khiến cho viên chức chuyên ngành y tế. Thông tư này áp dụng đối xử với viên chức chuyên ngành y tế khiến cho việc trong các cơ sở y tế công lập.

Đối tượng điều chỉnh bao gồm các chức danh: bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng vệ sinh, y tế công cộng, y sĩ, dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số (gọi chung là viên chức chuyên ngành y tế).

Về thời gian thử nghiệm:

Người trúng tuyển chức danh việc khiến cho y sĩ (hạng IV), điều dưỡng (hạng IV), dược (hạng IV), hộ sinh (hạng IV), kỹ thuật y (hạng IV), dinh dưỡng (hạng IV), dân số viên (hạng IV) phải tiến hành thời gian thử nghiệm 06 (sáu) tháng;

Người trúng tuyển chức danh việc khiến cho bác sĩ (hạng III), bác sĩ y học dự phòng vệ sinh (hạng III) phải tiến hành thời gian thử nghiệm 09 (chín) tháng;

Người trúng tuyển chức danh việc khiến cho y tế công cộng (hạng III), dược sĩ (hạng III), điều dưỡng (hạng III), hộ sinh (hạng III), kỹ thuật y (hạng III), dinh dưỡng (hạng III), dân số viên (hạng III) phải tiến hành thời gian thử nghiệm 12 (mười hai) tháng.

Theo Dân trí

Pin It

Comments are closed.