Tuyên truyền thêm vào cùng tiết kiệm điện

Thợ điện trẻ lắp đặt các bóng đèn tiết kiệm điện tại một khu chung cư - Ảnh: K.Anh
Thợ điện trẻ thi công hầu hết bóng đèn tiết kiệm điện khi 1 khu chung cư – Ảnh: K.Anh

Các thợ điện trẻ tham gia hầu hết hoạt động tình nguyện vì so với đồng, vận động sài hầu hết dịch vụ tiện thể ích lợi của ngành điện như tiếp nhận, coi ngó quý khách thắc mắc qua tổng đài mục đích lợi coi ngó quý khách, chi phí tiền điện qua eximbank và hầu hết điểm thu tiền tiện thể lợi, vận động người dân sài bóng đèn tiết kiệm điện…

K.ANH

Pin It

Comments are closed.