Xin đừng viển vông, siêu tầm tay

– Thế giới đã đứng trước cuộc đa sốh mạng công thương nghiệp trang bị 4, Việt Nam vẫn kẹt ở bậc trang bị 2, cơ giới hoá, lắp đặt ráp… Nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề cập, buộc phải giảm tải khiến lịch trình vững mạnh công thương nghiệp viển vông, rất tầm tay.

Ông Vũ Khoan: “Thực chất ta đang tụt hậu rồi”

Việt Nam hướng tới đa sốh mạng công thương nghiệp lần trang bị tư

Nỗi lo hậu công thương nghiệp hoá đến sớm

Những thách trang bịc về vững mạnh công thương nghiệp Việt Nam tiếp tục được xới xáo khi hội thảo về chính sách công thương nghiệp quốc gia, do Ban Kinh tế Trung ương nhà hàng mới xong.

“Chúng ta đang phải đối xử mặt với hậu công thương nghiệp hoá rất sớm”, ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế TƯ, nhận định.

Theo nghiên cứu của Ban Kinh tế TƯ, thực lực background công thương nghiệp Việt Nam vẫn lắp đặt với hai chữ “phải chăng” và “yếu”. Chính sách vẫn thiếu tầm nhìn dài hạn và có tính khả thi, ở 1 số nơi lại chịu ảnh hưởng do tư duy nhiệm kỳ, lợi lợi ích group, quan hệ thân hữu buộc phải việc triển khai ở địa phương, đa số cấp ngành bị động, chậm trễ.

Công nghiệp Việt Nam, công nghiệp 4.0, hậu công nghiệp hoá, năng suất công nghiệp Việt Nam, Việt Nam
Công nghiệp Việt Nam buộc phải lựa lấy ngành ưu tiên theo lợi thế cạnh tranh (ảnh: Phạm Huyền)

Ngoài năng suất phải chăng, cung ứng thiếu vững bền, ông Bình phân trần sự lo ngại khi background công thương nghiệp Việt Nam rất phụ thuộc vào đa số nhà hàng ngoại (FDI). Sự liên kết giữa nhà hàng FDI và nhà hàng trong nước thiếu chặt chẽ và tỷ lệ nội địa hoá ở chính đa số nhà hàng FDI vẫn không cao.

Hiện, FDI đang chiếm 50% sản lượng công thương nghiệp và khoảng 70% kim ngạch xuất khẩu mẫu căn nhà công thương nghiệp của Việt Nam.

Với quy hoạch khi áp đảo, nhưng FDI đến Việt Nam là 80% có khoa học trung bình so với thế giới, 14% có khoa học lạc hậu và chỉ có 6% có khoa học cao.

Ông Bình cũng cho biết, khoa học mới ở đa số nhà hàng FDI cốt yếu do công mẹ cung cấp, nằm trong đa số giấy tờ dời giao khoa học cục bộ buộc phải không mang lại nhiều lợi lợi ích cho DN Việt Nam.

Một nghiên cứu của Bộ KH-CN cho thấy, số đông DN vẫn sài khoa học tụt hậu so với mức trung bình của thế giới 2-3 thế hệ. Trong đấy, 76% thiết bị máy móc dây chuyền khoa học nhập từ nước ngoài đều thuộc thế hệ những 5 1960-1970. 75% số thiết bị này đã hết khấu hao và 50% thiết bị hiện giờ nay là được tân trang.

Hệ quả, năng lực cạnh tranh của ngành công thương nghiệp Việt Nam hiện giờ rất phải chăng, kém xa đa số nước trong địa chỉ như Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore,.. và chỉ cao hơn Philipines và Campuchia.

Đồng cảm với nỗi lo ngại này, GS. Trần Văn Thọ, Đại học Waseda (Tokyo, Nhật Bản) nhìn nhận, Việt Nam có 2 lợi thế là nước đi sau và có cơ cấu dân số vàng, nhưng đã không phát huy được.

Có nhiều điều đáng tiếc được vì giáo sư nêu ra, như việc Hàn Quốc, Nhật Bản có mức thu nhập bình quân 30.000 USD/người mới dời sang thời kỳ hậu công thương nghiệp hoá, thì nước mới như Việt Nam, chỉ thu nhập trung bình chỉ sắp 3.000 USD/người, đã có dấu hiệu dời sang thời kỳ này. Khi 8/10 người ở Nhật khiến giàu lên nhờ đầu tư công thương nghiệp thì ở Việt Nam, lại chỉ chú ý cho bất động sản, hiện giờ đái hóa.

Do vậy, hiện giờ, Việt Nam mới ở thế hệ công thương nghiệp hoá trang bị 6.

Công nghiệp Việt Nam, công nghiệp 4.0, hậu công nghiệp hoá, năng suất công nghiệp Việt Nam, Việt Nam

Việt Nam buộc phải phát triển công thương nghiệp hoá lỡ theo diện rộng

Với TS. Vũ Thành Tự Anh, Trưởng Khoa Chính sách công và quản lý của Trường Đại học Fulbright Việt Nam, khi thế giới đã đứng trước cuộc đa sốh mạng công thương nghiệp trang bị 4 thì Việt Nam vẫn bị kẹt ở bậc trang bị 2, ở công đoạn cơ giới hoá và lắp đặt ráp, gia công.

Đằng sau sự buộc phải danh của Samsung, Intel, Canon,… với những con số xuất khẩu hàng chục tỷ USD cho Việt Nam thì vẫn là lắp đặt ráp, nhập khẩu. Giá trị gia tăng ở Việt Nam chỉ có 8% đối xử với Samsung và 3% ở Intel.

Tìm lối thoát cho thế kẹt

Câu hỏi khủng đặt ra:, khiến thế nào để Việt Nam thoát khỏi thế kẹt trên, giảm tải được nguy cơ lạc hậu như vậy?

GS. Trần Văn Thọ cho rằng, để giảm tải nguy cơ “hậu công thương nghiệp rất sớm và công thương nghiệp hoá ít lôi cuốn học tập”, Việt Nam buộc phải phát triển công thương nghiệp hoá lỡ theo diện rộng, lỡ tiến sâu vào chuỗi giá trị của mẫu căn nhà công thương nghiệp, đồng thời phải có chính sách khôn ngoan lựa lấy FDI và nuôi dưỡng tư bản dân tộc.

Ông nhu cầu Việt Nam buộc phải khiến Sách Trắng về công thương nghiệp, duy nhất 5 công khai 1 lần.

Còn TS. Vũ Thành Tự Anh cho rằng, Việt Nam vẫn buộc phải 1 chính sách công thương nghiệp ưu tiên, vì chính sách này của ta lỡ qua như quả mít nhiều gai nhọn, dàn trải, buộc phải gọt bớt đi để chú ý nguồn lực.

“Chúng ta không buộc phải đeo bám 1 số mẫu căn nhà công thương nghiệp cá biệt, thay vào đấy, buộc phải lấy ưu tiên theo đề ra có lợi thế cạnh tranh, có thực lực khoa học quốc gia và theo bối cảnh thị trường thế giới”, ông đề cập.

“Nếu lấy công thương nghiệp ưu tiên không dựa theo lợi thế cạnh tranh rồi hỗ trợ vô tất nhiên thì nhà hàng sẽ thất bại”, TS. Vũ Thành Tự Anh nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông cũng đế ý, khi đã xác định ngành công thương nghiệp ưu tiên, rồi sau đấy lại được Nhà nước ưu ái rất, thiếu thẩm định khắt khe nghiêm khắc thì ngành đấy cũng sẽ không vững mạnh được. Doanh nghiệp buộc phải phải được sàng lọc qua hình thành cạnh tranh.

Nhìn tổng quan, nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm khuyến nghị, Việt Nam lạm phát chính sách, chiến lược. Lần này, lịch trình (vững mạnh công thương nghiệp đến 5 2025, tầm nhìn tới 5 2035) phải phản ánh được hơi thở cuộc sống, giảm tải những sự viển vông, đưa ra rất tầm tay như trước đây đã khiến.

Phạm Huyền

Pin It

Comments are closed.