Xuất rất Mỹ 29 tỷ USD, nhập rất Trung Quốc 28 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Trung Quốc vẫn nối tới là thị trường mà Việt Nam nhập cực kỳ to nhất sở hữu 28 tỉ USD trong 5 2016, giảm 14,9% so sở hữu 5 2015, trong khi thị trường xuất cực kỳ to nhất của Việt Nam là Mỹ.

Xuất khẩu gạo giảm kỷ lục trong vòng 10 5 qua

Việt Nam: Top 15 quốc gia xuất khẩu nông sản đa dạng nhất thế giới
Xúc tiến công nghiệp hóa – ‘đòn bẩy’ nâng giá trị xuất khẩu

Xuất cực kỳ vào Mỹ 29,4 tỉ USD

Theo công khai mới nhất của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 5 2016, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 175,9 tỉ USD, nâng cao 8,6% so sở hữu 5 trước (7,9%). Trong ấy đặt tại kinh tế trong nước đạt 50 tỉ USD, nâng cao 4,8%, đặt tại có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 125,9 tỉ USD, nâng cao 10,2% (nếu không kể dầu thô, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 123,5 tỉ USD, nâng cao 11,8%).

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 5 nay nâng cao tốt do giá hàng hóa xuất khẩu bình quân giảm 1,8% so sở hữu 5 trước, trong ấy hàng ngũ hàng nhiên liệu giảm tới 20,1%; hàng ngũ hàng nông sản thực phẩm giảm 3,8%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 5 2016 đạt 179,2 tỉ USD, nâng cao 10,6% so sở hữu 5 2015.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 5 2016, Mỹ vẫn là thị trường quan trọng sở hữu 38,1 tỉ USD, nâng cao 14% so sở hữu 5 2015. Tiếp đến là thị trường EU đạt 34 tỉ USD, nâng cao 10%; Trung Quốc đạt 21,8 tỉ USD, nâng cao 26,3%; Nhật Bản đạt 14,6 tỉ USD, nâng cao 3,4%; Hàn Quốc đạt 11,5 tỉ USD, nâng cao 29%; riêng xuất khẩu sang thị trường ASEAN đạt 17,4 tỉ USD, giảm 4,8%.

Xuất siêu Mỹ 29 tỷ USD, nhập siêu Trung Quốc 28 tỷ USD

Ảnh minh họa

Tính chung 5 2016, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 173,3 tỉ USD, nâng cao 4,6% so sở hữu 5 trước, trong ấy đặt tại kinh tế trong nước đạt 71,1 tỉ USD, nâng cao 4%; đặt tại có vốn đầu tư nước ngoài đạt 102,2 tỉ USD, nâng cao 5,1%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 5 2016 đạt 183 tỉ USD, nâng cao 10,5% so sở hữu 5 2015.

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 5 2016, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu to nhất của nước ta sở hữu kim ngạch đạt 49,8 tỉ USD, nâng cao 0,5% so sở hữu 5 2015.

Đồng thời, Trung Quốc vẫn nối tới là thị trường mà Việt Nam nhập cực kỳ to nhất sở hữu 28 tỉ USD trong 5 2016, giảm 14,9% so sở hữu 5 2015.

Hai thị trường vẫn giữ được mức xuất cực kỳ là Mỹ sở hữu 29,4 tỉ USD, nâng cao 14,8% so sở hữu 5 2015; EU là 22,9 tỉ USD, nâng cao 12,3%.

Brexit không ảnh hưởng đa dạng

Cơ quan này cũng nhận định, nhìn chung, sự cố Galaxy Note 7 không ảnh hưởng đa dạng đến kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nói chung cũng như đối sở hữu hàng ngũ hàng điện thoại và linh kiện nói riêng do Samsung đã ra những mẫu tuyệt tác khác để bù đắp. Trong 3 tháng cuối 5 2016, kim ngạch xuất khẩu hàng ngũ hàng điện thoại và linh kiện vẫn nâng cao so sở hữu so với kỳ.

Tuy sự cố Galaxy Note 7 không ảnh hưởng đa dạng đến việc giảm kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam nhưng dự báo mức nâng cao trưởng của hàng ngũ hàng này sẽ muộn dần trong những 5 tới.

Về tác động của sự kiện Brexit đến sinh hoạt xuất khẩu của Việt Nam: Trong khối EU, Anh là đối tác công nghiệp hóa đứng thứ 3 về xuất khẩu của Việt Nam sau Đức và Hà Lan sở hữu tỷ trọng chiếm khoảng 13%-15% tổng kim ngạch xuất khẩu sở hữu EU. Về nhập khẩu, Anh đứng thứ 4 sau Đức, Pháp và Italia, chiếm khoảng 7% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ EU.

Thị trường Anh chỉ chiếm sắp 3% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và 0,4% tổng kim ngạch nhập khẩu. Anh là thị trường luôn đạt mức xuất cực kỳ: Năm 2014 là 3 tỉ USD, 5 2015 là 3,9 tỉ USD và 5 2016 ước tính là 4,1 tỉ USD, cho thấy đây là thị trường đa dạng tiềm năng đối sở hữu hàng hóa Việt Nam.

Theo Hiệp ước, nước Anh buộc nên 2 5 để tiến hành những thủ tục chính thức cho việc rời khỏi EU. Như vậy, trong 5 2016 sự kiện Brexit hầu như không có tác động trực diện đến luồng hàng hóa giao dịch giữa 2 quốc gia.

Bội chi hơn 192 nghìn tỉ

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu 5 đến thời điểm 15/12 ước tính đạt 943,3 nghìn tỉ cùng, bằng 93% dự toán 5. Trong ấy thu nội địa đạt 744,9 nghìn tỉ cùng, bằng 94,9% dự toán; thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỉ cùng, bằng 69,2%; thu cân đối ngân sách từ sinh hoạt xuất, nhập khẩu đạt 156,2 nghìn tỉ cùng, bằng 90,8% so sở hữu lịch trình 5.

Nguồn thu từ khối nhà hàng FDI không kể dầu thô đến nay mới đạt 92,9% dự toán, được 147,7 nghìn tỉ cùng. Riêng thu từ đặt tại nhà hàng nhà nước đạt 193,7 nghìn tỉ cùng, chỉ bằng 75,6% dự toán 5.

Trong khi ấy, tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu 5 đến thời điểm 15.12 ước tính đạt 1.135,5 nghìn tỉ cùng, bằng 89,2% dự toán 5. Chi đầu tư tiềm năng đạt 190,5 nghìn tỉ cùng, bằng 74,7%; chi tiềm năng sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 786 nghìn tỉ cùng, bằng 95,4%; chi trả nợ và trợ giúp đạt 150,3 nghìn tỉ cùng, bằng 96,9% so sở hữu dự toán 5.

Như vậy, bội chi ngân sách 5 2016 ước đạt 192,2 tỉ cùng, tốt hơn so sở hữu mức bội chi 256 nghìn tỉ cùng 5 2015.

Hiện Bộ Tài chính đang tích cực chỉ đạo những cơ quan thuế, hải quan quyết liệt tiến hành thu hồi nợ đọng thuế và những khoản nên thu qua công tác điều tra, kiểm toán; đôn đốc thu kịp thời vào ngân sách nhà nước từ thanh lý vốn, cổ phần hóa nhà hàng nhà nước.

Tổng cục Thống kê dự báo 5 2017 sẽ còn đa dạng phiền toái thách thức tác động đến background kinh tế nước ta. Do ấy buộc nên tiến hành nghiêm luật ngân sách nhà nước và kỷ luật tài khóa; nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; nâng cao cường những nhữngh giải quyết chống thất thu, chuyển di giá và nợ đọng thuế; giám sát chặt chẽ những khoản chi từ ngân sách nhà nước, đáng chú ý là đầu tư công.

Đặc biệt là buộc nên triệt để tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, nhất là kinh phí hội nghị, nối khách, đi công tác nước ngoài, tận dụng xe công. Thực hiện giờ những bí quyết về tái cơ cấu thu – chi ngân sách nhà nước và nợ công, nâng cao cường quản lý nợ công, nhất là những khoản vay mới.

(Theo Một thế giới)

Pin It

Comments are closed.